Events

SOLIDARITY FOR AYTEN ÖZTÜRK AT THE INTERNATIONALIST REVOLUTIONARY POETRY FESTIVAL

The week-long 5th Internationalist Revolutionary Poetry Festival was organised in Bari, Italy. The festival was organised in support of Sardinian poet and rapper Bakis Beks, who is on trial for his lyrics against military bases.

On the last day of the festival, Sunday 23 October 2022, Rosa Colella took the stage with a poetic expression for Ayten Öztürk. On the day themed Antifascist Poetic March, Rosa Colella read her work ‘The Gates of Europe’ for Ayten from the stage.

Rosa described her work as; “A monologue born from a true story of rebellion and resistance against the oppressive Turkish government. I imagine a hypothetical dialogue between 2 persecuted women: a political refugee who has been in Italy for years and cannot find peace, and a Turkish woman who is unjustly imprisoned and brutally tortured. I wrote my lines using the testimony of Ayten Öztürk and the lyrics of a song about witches, a symbol of free and persecuted women. A story of pain and courage of an activist who was detained and tortured for six months in a secret detention centre and three and a half years in the prisons of the Erdoğan regime. Ayten Öztürk is a revolutionary Turkish journalist who was abducted by the secret police in 2018, implicated by the prosecutor’s office in a case based on false evidence, and is currently under house arrest, the ankle bracelet causing her no small amount of trouble. She has been released and is awaiting the final decision on whether her two life sentences will be upheld. Her testimony and experience should not be ignored and should be supported by many internationally, because it concerns us too, as the germ of repression, authoritarianism and fascism knows no borders and risks spreading everywhere.”

The representative of the Anti-Imperialist Front Italy, who participated online, emphasised the importance of defining Ayten’s testimony as collective memory, revolutionary memory.

“Ayten’s testimony represents the identity of the people and at the same time the strength on which our struggles are based. Ayten’s resistance is a choice of not collaborating and defending ideas at all costs. We can do nothing but support her and make her a reason for our resistance”.

***

ENTERNASYONALİST DEVRİMCİ ŞİİR FESTİVALİ’NDE AYTEN ÖZTÜRK İÇİN DAYANIŞMA

İtalya’nın Bari kentinde bir hafta süren 5. Enternasyonalist Devrimci Şiir Festivali düzenlendi. Festival, askeri üslere karşı yazdığı şarkı sözleri nedeniyle yargılanan Sardunyalı şair ve rapçi Bakis Beks’e destek amacıyla düzenlendi.

Festivalin son günü olan 23 Ekim 2022 Pazar günü Rosa Colella, Ayten Öztürk için şiirsel bir anlatımla sahne aldı. Antifaşist Şiirsel Yürüyüş temalı günde Rosa Colella sahneden Ayten için ‘Avrupa’nın Kapıları’ adlı eserini okudu.

Rosa eserini şöyle tanımladı; “Baskıcı Türk hükümetine karşı gerçek bir isyan ve direniş hikayesinden doğan bir monolog. Zulüm gören 2 kadın arasında varsayımsal bir diyalog hayal ediyorum; yıllardır İtalya’da bulunan ve huzur bulamayan bir siyasi mülteci ile haksız yere hapsedilen ve acımasızca işkence gören bir Türkiyeli kadını. Kendi dizelerimi, Ayten Öztürk’ün tanıklığını ve özgür ve zulüm gören kadınların sembolü olan cadılarla ilgili bir şarkının sözlerini kullanarak yazdım. Gizli bir gözaltı merkezinde altı ay ve Erdoğan rejiminin hapishanelerinde üç buçuk yıl boyunca gözaltında tutulan ve işkence gören bir aktivistin acı ve cesaret hikayesi. Ayten Öztürk, 2018 yılında gizli polis tarafından kaçırılan, savcılığın sahte delillere dayanan bir davaya dahil ettiği ve şu anda ev hapsinde tutulan, ayak bileğine takılan kelepçenin hiçde azımsanmayacak sorun yarattığı devrimci bir Türkiyeli gazetecidir. Serbest bırakıldı ve iki müebbet hapis cezasının onaylanıp onaylanmayacağına dair nihai kararı bekliyor. Onun tanıklığı ve yaşadıkları göz ardı edilmemeli, uluslararası alanda pek çok kişi tarafından desteklenmelidir, çünkü baskı, otoriterlik ve faşizm mikrobu sınır tanımadığı ve her yere yayılma riski taşıdığı için bu bizi de ilgilendirmektedir.”

Çevrimiçi katılım sağlayan Anti-Emperyalist Cephe İtalya temsilcisi, Ayten’in tanıklığının kolektif hafıza, devrimci hafıza olarak tanımlanmasının önemine değindi.

Devamında “Ayten’in tanıklığı halkın kimliğini temsil ediyor ve aynı zamanda mücadelelerimizin beslendiği gücü temsil ediyor. Ayten’in direnişi, işbirliği yapmama, fikirleri ne pahasına olursa olsun savunma tercihidir. Onu desteklemekten ve direnişimizin bir nedeni haline getirmekten başka bir şey yapamayız” dendi.

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Comments are closed.

More in:Events