Uncategorized

Sovyet Devrimi 100 Yaşında!

Sovyet halklarının Şanlı Zaferini Direnişlerle Selamlıyoruz!

100 Yıl önce bugün… Burjuvazi kaybetti, Rus proleterleri tüm halklara büyük bir zafer armağan etti!

Rusya Çarlığı’nın baskısı ve zulmü altında yaşayan Rus halkları, Kafkasya halkları, Orta Asya steplerinde yaşayan halklar, Lenin’in önderliğinde ayaklanarak Rusya Çarlığını yıktılar… Ve 70 yıl süren, sosyalizmin en önemli tecrübelerini halklara kazandırdılar…

Sovyet devrimini gerçekleştiren ve ardından da Hitler faşizmini tarihin çöplüğüne yollayan Sovyet liderlerini, savaşçılarını ve direnişçi halklarını selamlıyoruz…

Ekim devrimi tüm dünyada işçi sınıfının ilk ve en önemli zaferidir! Marksizmin yol göstericiliği ve Lenin’in önderliğiyle, Rus işçilerinin ödedikleri bedellerle kazanıldı bu zafer! Sovyet devrimi bugün dahi bizlere yol göstermektedir. Zafer yüz yıllar süren bir mücadelenin ardından kazanılmıştır! Sibirya sürgünlerinin, idamların ve ağır tutsaklıkların içinde ışıldamıştır sosyalizmin yıldızı! Devrim bir gecede olmadı, fabrikalarda, tarlalarda çalışan ve makine başlarında ölen işçilerin ve kölelik altında çalışan köylülerin biriken öfkesiyle, Menşeviklere karşı verilen amansız ideolojik mücadeleyle kazanıldı bu zafer!

Tarih de bize göstermiştir, hiçbir zafer kolay olmaz… Paris Komününden bugüne her defasında burjuvazi bizi yok etmek için her yolu denedi. Bugün de aynı saldırılar her cepheden sürmektedir. Sovyet proleterlerini selamlarken, “Dünya’yı bir kez de Türkiye’den sarsacağız” şiarımızı yeniliyoruz.

Çünkü Türkiye halkları olarak faşizme boyun eğmemenin, açlığımızla direnmenin onurunu yaşıyoruz! Nuriye ve Semih’in açlığıyla, hemen her gün saldırıya uğrayan ama asla boyun eğmeyen özgür tutsakların direnişiyle selamlıyoruz Ekim Devrimini!

Biz Ekim Devrimini salonlarda oturup konuşmayacağız! Ustalarımızın yolundayız…

Biz her gün Yüksel Caddesindeyiz, ablukayı yıkmak için!

Biz her gece ve gündüz Nuriye’nin baş ucundayız, cellatlar ona dokunamasın diye!

Biz her gün hapishanelerde direnişteyiz! Kollarımız kırılsa da biz DİMDİK AYAKTAYIZ!

2016 7 Kasım’ında şehit düşen 11’lerimizin silahı şimdi bizim elimizdedir!

90 gün açlığıyla 11 gerillanın kemiklerini alan Kemal Babanın direnciyle Dersim’deyiz!

Biz her gün torna atölyelerinde, tarlalarda, fabrikalarda, tekstil atölyelerinde çalışan işçileriz!

Üniversitelerde, hastanelerde ve okullardayız… BİZ HER YERDEYİZ!

Emeğin olduğu her yerde biz varız!

VE YİNELİYORUZ! Sosyalizm bitti, Marksizm geride kaldı diyenlere… Zulum var oldukça, kapitalistler sömürüyü sürdürdükçe, emperyalizm var oldukça, İŞÇİ SINIFI VAR OLDUKÇA, Sosyalizm bitmemiştir! Marksizm bizim yolumuzu aydınlatan bir güneş gibidir…

Ekim Devrimini kutlamak isteyen herkesi de direniş alanlarına çağırıyoruz! Sovyet devrimini yapanlar otel kürsülerinde değil, tahta tezgahların üzerinde, işçilerin nasırlı elleriyle selamladılar halkı! Türkiye devrimi de yoksul mahallelerde, işçilerin emekçilerin nasırlı ellerinden doğacaktır kuşkusuz!

Bu yüzden devrimi selamlamak isteyen, bu şanlı zaferi paylaşmak isteyen herkesi Yüksel Caddesine ve Numune Hastanesine çağırıyoruz! Mehmet Güvel’in, Feridun Osmanağaoğlu’nun ve Semih – Esra Özakça’nın yanına çağırıyoruz!

Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!

Sovyet Devrimi 100 Yaşında!

Sovyet halklarının Şanlı Zaferini Direnişlerle Selamlıyoruz!

Halk Cephesi Uluslararası İlişkiler Komitesi

antiemperyalistresist@gmail.com

http://www.anti-imperialistfront.org/

07.11.2017

You may also like

Comments are closed.