Uncategorized

Süryani Halkına yapılan soykırıma ilişkin karar [TR,DE]

15 Haziran tarihinde 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermenilere ve Pontos Yunan’lılara karşı uygulanan, Süryani halkına yapılan soykırım 106. yıldönümüne giriyor. Bundan iki ay önce, Osmanlı-milliyetçi Parti’nin taraftarları „jöntürkleri“ ermeni aydınlarını bugünkü İstanbul olan Konstantinopol’dan uzaklaştırdılar. Bir ay sonra, „tehcir kanunu“ yürürlüğe girdi. Dönemin İç İşleri Bakanı Talat Paşa, tüm Osmanlı İmperatorluğunda yaşayan Süryani, Ermeni ve Pontos Rumları için kitlesel sürgün talimatı vermişti.Süryaniler geçmişlerinin bu karanlık bölümünü Süryanice kılıç anlamına gelen, „sayfo“ olarak adlandırıyorlar.

Osmanlı İmparatorluğunun Hristiyan halklara karşı işlenen suçlar halen inkar ediliyor. Ancak 1915’ın Sayfo’sunun tanınması Süryanı’ler ve bu halkın kolektif hafızası için en yüksek öneme sahip. Böylece kitlesel göç ölüm yürüyüşlerine dönüşmüştür. Yüzbinlerce Süryani hedefsiz Mezopotamya’nın çöllerinde dolanmış ve orada hayatını kaybetmiştir. Osmanlı askerleri sokak kenarında Süryani erkeklerini katlediyordu. Çaresizlikten Süryani kadınları bebeklerini Dicle’ye attılar. Karşı koyan hamile kadınların diri diri çocukları karınlarından kesildi. Süryani kızları tecavüz edildi; sonrasında Türk ve Kürt haremlerinde tutuldular. Çocuklar ailelerinden kopartıldılar ve kaçırıldılar. Hayatta kalmak için bazıları İslam dinini kabul etti.

500 bin Süryani, 1,5 milyon Ermeni ve 300 bin Pontus Yunanlılar, toplamda 2,3 milyon insan soykırımda katledildi. Türkiye’de bu konuyla ilgili tarihsel bilgiler halen inkâr ediliyor, tarih kitapları yanlış yazılıyor. Soykırımın adını bile ağzına alan gazeteciler, ağır baskılara maruz kalıyor. 19 Ocak 2007 tarihinde, İstanbul’da, soykırım ile ilgili yazan ermeni gazeteci Hrant Dink, sokak ortasında Türk faşist tarafından vuruldu. Türk devletinin içindeki bu katliamı örgütleyenlerden bugüne kadar hesap sorulmadı.

Müslüman olmayan azınlıkların malvarlıklarına el konulması, Türkiye Cumhuriyet’inin ekonomik temelini oluşturdu. Süryani, Ermeni, Yunan, aynı şekilde Yahudilerin mal varlıklarına, zenginliklerine el konulması ve yağmalanması yeni Türk burjuvazi yaratmanın temelini oluşturdu. Sayısız birey ve Türk şirketleri dolaylı ve dolaysız yollardan, bunların arasında Sabancı ve Koç gibi burjuvalar da var, Süryani’lerin sürgün edilmesinden, katledilmesinden, mal varlıklarına el konulmasından yararlandı. Süryani’lerin ve diğer Hristiyan azınlıkların toprakları ve malvarlıklarına Osmanlı daha doğrusu Türk devleti tarafından el konuldu.
Marksist-Leninist DHKP-C’nin (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi) 1996 yılında İstanbul’da oligarşi mensubu Özdemir Sabancı’yı ölümle cezalandırması uluslararası kamuoyunda yankı uyandırdı. DHKP-C cezalandırmasını, Mezopotamya halklarının ezilmesi ve katledilmesine hesap sorma olarak açıkladı. Aynı zamanda Türkiye’deki işçi sınıfı Sabancı ailesi tarafından sömürüldüğü için yapılan bir eylem.

1983 ile 2000 arası tüm tapu idarelerine şu talimat verildi: Her kim ki 1915’in mal varlıklarını araştırmaya kalkarsa, bilgi verilmeyecek ve kimlik bilgileri iktidara iletilecek. 2005 yılında milli güvenlik kurulu ayrıca, Hristiyanların toprakları ve tapuları mevzusunu, milli güvenlik mevzusu ilan etti. Yani şu anda Türkiye’de tapu sicilindeki kayıtlar milli güvenlik meselesi haline geldi.
1. Paylaşım savaşı sırasında Türkiye ve Almanya müttefikti. Soykırım süresinde bir çok Alman Türkiye’de bulundu ve şahit oldu veya şahitlik edenlerin anlatımlarını dinlediler. Suçlu da oldular. Sadece bir kaç örnek: Ermenilerin ve Süryanilerin sürgün planlarını Colmar Feiherr von der Goltz tarafından yapıldı. Kendisi 1883 yılından beri Osmanlı Devletinde askeri eğitmeni ve organizatör olarak görev aldı ve Türk mareşali olarak kısaca Golz-Paşa olarak bilinirdi.

General 800 Alman subayı İstanbul’a geldi. Daha sonraki müttefikini askeri olarak donatmak için, bazı subaylar sürgünün planlamasına ve uygulamasına katıldılar. İstanbul’daki Osmanlı ordusunun Genel Kurmay Başkanı olan Alman General Bronsart von Schellendorf, savaştan sonra Ermenilere karşı işlediği suçları haklı çıkartmak için 1919 yılında söyle yazıyordu: „Ermeni’de Yahudi gibi, çöktüğü ülkenin sağlığını emen, kendi memleketinin dışında bir asalaktır. Onlara karşı, istenmeyen halk olarak, Ortaçağında olduğu gibi boşalan ilkel öfke buradan geliyor ve onların öldürülmesini getirdi“.

Buna karşı büyük felsefeci Karl Marks ve Friedrich Engels daha 1853 yılında, Osmanlı İmparatorluğunda Hristiyanların durumu hakkında şunları yazdı: Sadece Türkler „ayrıcalıklı din ve milliyete“ mensup ve „silah taşıma yetkisine sahipler. En üst düzeydeki Hristiyan, en aşağıdaki Müslümana karşılaştığına yol vermek zorunda.“

Komünist milletvekili Karl Liebknecht Ocak 1916 yılında Reichstag’da şunu söyledi: Türk iktidarı Ermenileri hunharca katletti. Tüm dünya bunu biliyor. Ve tüm dünya Almanya’yı bundan sorumlu tutuyor, çünkü orada Alman subayları iktidarı yönetiyor. Sadece Almanya’da bunu kimse bilmiyor. Çünkü basının eli kolu bağlı.

Özellikle Türkiye’nin Alman emperyalist çıkarları hakkında komünist Rosa Luxemburg şunları söyledi: Bu çürük, dağılmış yıkıntıyı bir arada tutma meselesidir, „küçük azınlık olarak“ bu Türklerin oryantal despotizmi, yöneten bir fetih kastı. Ve Türk devletini çatlatan çok yönlü milli sorun ile: “Ermeniler, Kürtler, Süryaniler, Araplar, Yunanlar.“

Şu anda Süryani halkın ezilmesi, baskı altında tutulması ve katledilmesi faşist Türk devleti tarafından sürdürülüyor. 1998 arası Midyat’ta 45 taneden fazla Süryani kaçırıldı, işkence gördü ve katledildi. 2000 yılında Süryani Ortodoks papaz Yusuf Akbulut kamuoyunda Sayfo hakkında konuştuğu için, Diyarbakır’da mahkeme önüne çıkartıldı. Kilisenin el konulan mal varlıkları arasında bir yandan kilise binaları, manastırlar, heykeller, topraklar, halen kullanımda olan köy mezarları var ve iki faaliyet yürüten kilise. 397 yılında kurulan Mor Gabriel manastırı, birçok başka kilise, manastır ve şahsi evler gibi, bir mahkeme kararıyla el konuldu. Böylesi el konulan mal varlıklar 2008 yılına kadar geriye gidiyor.

Ayrıca 2015 yılında iki Süryani metropolit Mor Gregorius Yohanna Ibrahim ve Boulos Yazigi Süryani halkına hizmet verdikleri için, türk gizli servisi tarafından kaçırıldı ve katledildi. 2019 yılında Süryani Halk Meclislerinin sosyal medya kanalı Türkiye’de yasaklandı. Ayrıca 2020 yılında Süryani papazı Remzi Diril’in annesi, babası kaçırıldı ve katledildi.

Türkiye’de Süryani’ler halk olarak diliyle, tarihiyle ve kültürüyle tanınmıyor. Böylece devlet, kilise binaları için mal alışında, inşaat ve tamirat da, metropolit eğitimi veya resmi olarak anadilde eğitimde zorluk çıkartıyor. Süryaniler okul kitaplarında vatan haini olarak karalanıyorlar. Süryanilerin tarlaları düzenli olarak, Kürt gerillasına karşı mücadele adı altına, yakılıyor.
Son olarak terör örgütünü desteklemek gerekçesiyle Mardin’de Rahip Sefer Aho Bilçen’i terör örgütü destekleme nedeniyle, 2 sene 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.Ruhani karar duruşmasına katılmadı, avukatı tarafından temsil edildi.Nusaybin’deki Süryani Ortodoks Mor Yakup kilisesinin görevdeki rahibinin yargılanması, 2018 yılında gerillalara su ve ekmek vermesine dayandırılıyor. Mahkemede, terör örgüt üyeliğinden yargılanan Bilçen, yaptığı yardımı inkâr etmedi. Ancak bunun siyasi bir yanı yok, daha çok dini inançlarına dayanıyor:
“Kapıma her kim gelirse ona yemek veririm. „

Türkiye’nin Kuzey Suriye’yi uluslararası hukuka aykırı bir şekilde işgal etmesi ve Suriye milli Ordusu veya İŞİD gibi faşist, cihatçı terör milislerini desteklemesi, faşist devlet Türkiye, İrak’daki ve Suriye’deki Süryani halkına karşı gene soykırım uyguluyor. Alman emperyalizmi ve faşist Türkiye devleti arasındaki işbirliğine, katliam ve soykırım damgasını vurmuştur.

Birinci soykırım inkâr edildiği ve üstüne gidilmediği için, ikinci soykırım dünya tarihine girdi. Faşist Adolf Hitler, Polonya’yı işgal etmeden önce bir toplantıda, SS kafatascı birliğinden sivil halka sert müdahale de bulunacağını ilan ederken, şunu sormuştur: „Bugün artık Ermenilerin imha edilmesinden kim söz ediyor?“ Ermeni ve Süryani soykırımı daha o günlerde yaygın bir şekilde bilindiğini gösteren ve Hitler gibi fanatik milliyetçilere örnek olan dikkate değer bir alıntı. Türkiye’ye verilen ve Dersim’de on binlerce Alevi ve Zaza’nın katledildiği kimyasal silahlar faşist Alman Reich’ında üretildi. Doksanlı yıllarda Süryanilerin ve Kürtlerin köylerinin yakılmasında Türkiye ordusu asıl olarak Almanya’dan gelen silahları kullanıyordu. Şu anda da ister Kuzey Suriye’nin işgal edilmesi, ister Hristiyanların ve Yezitlerin terörize edilmesi, Alman silahlarıyla yapılıyor.

İstanbul’da hemen ardından gelen birinci paylaşım savaşından sonraki davalarda 1915’in katileri büyük oranda cezasız kaldı. Almanya bu noktada kendini gösterdi, aranan katileri himaye ederek mesela. Örneğin Talat paşa 1921 yılında Berlin’de saygın bir vatandaş olarak yaşadı. Kendisi daha sonra ailesi soykırımda katledilen Ermeni devrimci bir öğrenci, Salomon Teilirian tarafından vuruldu. Şimdi de Alman Emperyalizmi çıkar politikalarını sürdürüyor ve faşist Türkiye devleti için Almanya’daki devrimci Süryani devrimcileri kriminalize ediyor ve baskı altında tutuyor. Almanya’da, Süryani halkı için yürüttükleri faaliyetler nedeniyle 10 Devrimci Süryani Halk Hareketi’nin mensubuna dava açılmak isteniyor.

1915 yılında Süryani’lere yapılan soykırımın 100. yıl dönümü nedeniyle Tur Abdin’deki Süryani’li aydınlar birleştiler ve 2015’de Midyat’da Süryani Devrimci Halk Hareketini kurdular.

106. yıldönümü nedeniyle 15 Haziran 2021 tarihinde biz Süryaniler derhal ve tüm sonuçlarıyla, şartsız koşulsuz şunları talep ediyoruz:

 1. Süryani Halkının hakkı
  • Süryanilere yapılan soykırımın Türk devleti tarafından tanınsın!
 2. Etnik haklar
  • Süryanilerin Türkiye’de yerli halk olarak tanınsın, haklar ve özgürlükler anayasal koruma altına alınsın!
  • Din, dil, ırk, etnik mensubiyet ve coğrafi konum yüzünden ayrımcılığa uğramadan,Türkiye’de yaşayan diğer vatandaşlar ile kanun önünde eşitlik tanınsın! 3
 3. Dil hakkı
  • Süryani dilinin ve alfabesinin yasağı kalksın!
  • Süryanice, anadilde eğitim veren okullar açılsın!
  • Süryani dilinde televizyon, radyo kanalları yayın hakkı tanınsın!
  • Süryanice dilinde yazılı materyallerin yayınlanması ve yaygınlaştırılma hakkı tanınsın! Devlet televizyon kanallarında Süryanice dilinde programlar yayınlansın!
 4. Kültürel haklar
  • Kültürel, geleneksel günlerve bayramlar resmi olarak tanınsın!
  • Süryani dilinde isim ve soy isim kullanma hakkı tanınsın!
  • Kültürel faaliyetleri örgütleme ve katılma özgürlüğü verilsin!
 5. Dini haklar
  • 1931 yılında Mardin’deki manastırdan sürgün edilen, Antakya’nın Süryani Ortodoks kilisenin patrikine resmi yetkileri ve ayrıcalıklarının geri verilmesini ve 1915 yılında sürgüne gönderilen Doğu Apostolik Kilise’nin patriğine karşı yasakların kalkması, görevine iade edilmesini talep ediyoruz.
  • Kilise ve manastırın sahip olduğu emlakların, toprakların, tarihi yazıların, belgelerin, süs eşyalarının geri verilmesi. Yaşınmaz mülkde devlet tarafından korunsun.
  • Din dersine izin verilsin!
  • Devlet resmi olarak Süryani’li din temsilcilerini tanısın.
   Sayısız camiye dönüştürülen Süryani kiliselerin asıl sahiplerine geri verilsin.
   1. The bell tower and some parts of the Mor Sobo Church in Hah (Anıtlı) village 2. Mor Shimon Church of Ahlah (Narlı) village 3. Mor Behnam Church of Cizre 4. The Monastery of Mort Fabruniya of Nusaybin, converted into a mosque called the Mazelabdin mosque 5. The Saint Mary Church in Kanak village 6. Mor Stefanus Church of Kartmin (Yayvantepe) 7. Mor Osyo Church in Mansuriye village of Mardin 8. Mor Tuma Church of Diyarbakır now called Ulu Cami (the Great Mosque) 9. Mor Karpus Sohdo Church of Savur 10. Mor Marutha of Mayfarkin in Silvan 11. Mor Aday Church of Hasankeyf 12. Mor Yuhanun Church in Urfa 13. Mor Zbino Church of Deyrzbin and tens of other churches in the Muhalmi villages 14. Mor Kuryakos Church in Bsheriye (Besiri) 15. Mor Tuma Church in Mardin, now called Ulu Cami (the Great Mosque) 16. The Fourty Martyrs Church of Mardin, now called Shehidiye Mosque 17. Mor Shimon Church of Midyat, converted into a hotel 18. The Syriac Archbishopate of Urfa, converted into a theatre building!
 6. Geri dönme hakkı
  • 20. Yy başında topraklarını terk eden Süryani’ler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan topraklarına geri dönebilmeleri için, yeterinci maddi imkân sağlanmalı.
  • Süryanilerin yerleşim birimlerinde asıl coğrafi isimlerini kullanma hakları. vatandaşlıklarını kaybeden Süryani’lerin önündeki engeller kaldırılsın, insanlar köylerine dönebilsin.
  • Kadastro çalışmalarında topraklarını ve mal varlıklarını uzun süreliğine kaybeden, göç eden Süryani’ler için tapu çıkartılsın.
  • Süryani bölgelerinde mevcut alt yapı oluşturulsun ve sosyal kurumlaşma sağlansın.
  • Süryani bölgelerinde maddi ve diğer imkanların sağlanmalı!
 7. İnsan hakları
  • 1987-1998 arası 45 katledilen Süryani’lerin katileri bulunsun:
   1987 Habib Ün (Midyat) Aho Erdinç (Arbo) Tumas Behnam (Derik) Bahho Hure (Derik) 1988 Fehmi Yarar (Midyat) 1990 Yakup Görgün (Midyat) Gevriye Bulut (Anhel) Sami Bulut (Anhel) Yusuf Aykıl (Arnas) Edibe Aykıl (Arnas) Melke Kahraman (Midyat) Şemun Ünal (Bnebil) Bahhe Akgül (Bnebil) Yusuf Sürer (Bnebil) Celil Büyükbaş (Bnebil) 1991 Ishak Tahan (Midyat) Ferit Adil (Anhel) Işmuni Adil (Anhel) Mihayel Bayro (Idil) 1992 Simon Konutgan (İdil) Fikri Akbulut (Midyat) Yakup Yonatan (Kızıltepe) Cırcıs Yüksel (Keleth) 1993 Aydın Aydın (Anhel) Isa Koç (Anhel) Aziz Kalaycı (Anhel) Yusuf Özbakır (Anhel) Gevriye Durmaz (Anhel) Gorgis Savcı (Hah) Georgis Baydar (Idil) Hamdi Şimşek (Şırnak-Bespin (Görümlü)) Hikmet Şimşek (Şırnak-Bespin (Görümlü)) Hanna Aydın (Hah) 1994 Yakup Mete (Midyat) Şükrü Tutuş (İdil) Aziz Çiftçi (Mardin) Eduard Tanrıverdi (Midyat) 1996 Yusuf Dildar (Hakkari) Garip Marbel Taner (Hakkari) Milad Ishak Yalda (Hakkari) Viya Şoreş Iman (Hakkari) Imal Gevergis Hanna (Hakkari) 1997 Iskender Aras (Doğançay) Rehane Aras (Doğançay) 1998 Hanna Adikti (Bespin)!
  • Türk vatandaşlığını kaybeden Süryaniler için tekrar Türk vatandaşlığını kazanması için gerekli imkanlar sağlansın!
  • Uzun süredir yurt dışında yaşayan Süryani’lerin askerlik sorunları çözülsün ve ülkelerini ziyaret etmelerinin önündeki engeller kaldırılsın. Tekrar yerleşme imkanı sağlansın.

Bugünkü Süryani’ler Sami kökenlidir ve kökleri eski doğu halklarına ve Mezopotamya, Akadlar, Babilliler, Asurlular, Arami ve Keldanilerin yüksek kültürlerine kadar uzanabilir. Ayrıca Arami, Asurlular, Keldaniler, Süryaniler gibi isimler ve Süryani Ortodoks, Maronitler, Melkitler, Keldani Kilisesi ve Asuri Kilisesi gibi diğer bölgesel veya mezhepsel terimlerle de bilinirler. Genel etnik terim “Suryoye” dir. Süryanilerin yurdu Ortadoğu’dur ve medeniyetin beşiği olarak bilinen Mezopotamya bölgesinde (Beth Nahrin) yoğunlaşmıştır.

İmzacılar:
(15 Haziran 2021 tarihinde, daha fazla imza eklenebilir):
1. ISUF-S = Süryani Uluslararası Dayanışmacı Birlik Cephesi (200 Örgütler)
2. MUSB = Mezopotamyalı Süryanilerin Ulusal Meclisi (12 Örgütler)
3. Anti-Emperyalist Cephe Türkiye
4. Anti-Emperyalist Cephe Yunanistan
5. Anti-Emperyalist Cephe İtalya
6. Anti-Emperyalist Cephe Fransa
7. Anti-Emperyalist Cephe Avusturya
8. Anti-Emperyalist Cephe Almanya
9. ICOR = Devrimci Parti ve Örgütlerin Uluslararası Koordinasyonu (62 Örgütler)
10. SGB = Mezopotamya Komünist Süryaniler
11. Süryani Halk Cephesi (Türkiye)
12. Avrupa Süryani Halk Cephesi
13. Süryani Halk Meclisleri (Türkiye)
14. Suriye Süryani Halk Meclisleri
15. Arami-Süryani Halk Meclisleri
16. Asuri-Süryani Halk Meclisleri
17. Keldani-Süryani Halk Meclisleri
18. Avrupa Süryanil Halk Meclisleri (Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Hollanda)
19. Bavyera Halk Cephesi
20. Baden Württemberg Halk Cephesi
21. Stuttgart Halk Cephesi
22. Ulm Halk Cephesi
23. Nürnberg Halk Cephesi
24. Bavyera Halk Meclisleri
25. Baden Württemberg Halk Meclisleri
26. Stuttgart Halk Meclisleri
27. Ulm Halk Meclisleri
28. Nürnberg Halk Meclisleri
29. Devrimci Süryani Halk Hareketi
30. Suryoyutho TV


Resolution zum Völkermord am Suryoye Volk

Am 15. Juni jährt sich zum 106. Mal der Völkermord an den Suryoye*, Armeniern und den Pontosgriechen, welches 1915 durch Osmanische Reich verübt worden ist.

Zwei Monate davor vertrieben die „Jungtürken“, Anhänger einer osmanisch-nationalistischen Partei, armenische Intellektuelle aus Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Einen Monat später trat das „Gesetz über Bevölkerungsumsiedlung“ in Kraft. Der damalige amtierende Innenminister Talat Pascha ordnete eine „Massenumsiedlung“ an, die allen im Osmanischen Reich lebenden Suryoye, Armenier und Pontosgriechen galt. Die Suryoye bezeichnen dieses dunkle Kapitel ihrer Vergangenheit als Sayfo, aramäisch: Schwert. Von der Türkei werden die Verbrechen an den christlichen Völkern im Osmanischen Reich weiterhin verleugnet. Die Anerkennung des Sayfo von 1915 ist für die Suryoye und das kollektive Gedächtnis dieses Volkes jedoch von höchster Bedeutung.

Aus der Massenumsiedlung wurden Todesmärsche, Hunderttausende Suryoye wanderten ziellos in die mesopotamische Wüste und starben dort. Osmanische Soldaten exekutierten Suryoye Männer am Wegrand. Aus Verzweiflung warfen Suryoye Frauen ihre Säuglinge in den Tigris. Schwangeren Frauen, die sich zur Wehr setzten, wurden bei lebendigem Leib die Kinder aus dem Bauch geschnitten. Suryoye Mädchen wurden vergewaltigt und in türkischen oder kurdischen Harems gehalten. Kinder wurden aus ihren Familien gerissen und verschleppt. Um zu überleben, konvertierten einige zum Islam.

Es fielen 500 000 Suryoye, 1,5 Millionen Armenier und 300 000 Pontosgriechen also insgesamt über 2,3 Millionen Menschen dem Völkermord zum Opfer. Die historischen Fakten zu diesem Thema werden in der Türkei nach wie vor geleugnet, die Geschichtsbücher blieben gefälscht und wer z.B. als Journalist den Genozid auch nur erwähnt, ist schweren Repressalien ausgesetzt.

Am 19. Januar 2007 wurde der armenische Journalist Hrant Dink der über den Völkermord berichtete in Istanbul von einem türkischen Faschisten erschossen. Die Hintermänner dieses Attentats im türkischen Staatsapparat sind bis heute nicht zur Verantwortung gezogen worden.

Das Vermögen sowie Ländereien von Suryoye und anderen christlichen Minderheiten wurden von der osmanischen bzw. türkischen Regierung konfisziert. Das konfiszierte Eigentum der nicht- muslimischen Minderheit stellte die wirtschaftliche Grundlage der türkischen Republik dar.
Die Aneignung und Plünderung der Suryoye, armenischen und griechischen aber auch jüdischen Reichtümer fungierte ebenfalls als Grundlage für die Schaffung einer neuen türkischen Bourgeoisie. Zahlreiche Personen und türkische Firmen, darunter die Großindustriellenfamilien Sabancı und Koç, profitierten direkt oder indirekt von der Vertreibung und Eliminierung der Suryoye und der Konfiszierung ihrer Besitztümer.

Internationales Aufsehen erregte die Hinrichtung von Oligarch Özdemir Sabanci 1996 in Istanbul, durch die marxistisch-leninistische DHKP-C (Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front).

Die DHKP-C begründete dies als Vergeltung für die Völker die in Mesopotamien unterdrückt und massakriert werden als auch für die Arbeiterklasse die Ausgebeutet wird durch die Familie Sabanci in der Türkei.

Alle Grundbuchämter haben 1983 und 2000 die Anweisung bekommen: Wer auch immer Erkundigungen nach den Besitzverhältnissen aus 1915 stellt, bekommt keine Auskünfte und seine Personalien sollen der Regierung gemeldet werden. Im Jahre 2005 hat der Nationalesicherheitsrat der Türkei noch zusätzlich beschlossen alle Sachverhalte bezüglich des besitzen von Grund und Boden der Christen einen Sachverhalt der Nationalensicherheit darstellt. Also heute sind in der Türkei die Einträge im Grundbuchamt eine frage der Nationalensicherheit geworden.

Im Ersten Weltkrieg waren die Türkei und Deutschland Verbündete. Zur Zeit des Genozids hielten sich viele Deutsche in der Türkei auf und wurden Augenzeugen oder Zeugen von Aussagen. Sie wurden auch zu Tätern. Hier nur einige Beispiele. Die Deportationspläne für die Armenier und Suryoye stammten von Colmar Feiherr von der Goltz, der seit 1883 als Militärausbilder und Organisator im Osmanischen Reich tätig war, wo er als türkischer Feldmarschall nur „Golz-Pascha“ hieß. 1913 kamen unter dem General Liman etwas 800 deutsche Offiziere nach Istanbul, um den späteren Bündnispartner militärisch aufzurüsten. Einige der Offiziere nahmen an der Planung und Durchführungen der Deportationen teil.

Der deutsche General Fritz Bronsart von Schellendorf, der Chef des Generalstabs des osmanischen Feldheeres in Istanbul war, rechtfertigte noch nach dem Krieg sein verbrecherisches Vorgehen gegen die Armenier und schrieb 1919: „Der Armenier ist wie der Jude, außerhalb seiner Heimat ein Parasit, der die Gesundheit des anderen Landes, in dem er sich niedergelassen hat, aufsaugt. Daher kommt auch der Hass, der sich in mittelalterlicher Weise gegen sie als unerwünschtes Volk entladen hatte und zu ihrer Ermordung führte“.

Im Gegensatz dazu beschreiben die großen Philosophen Karl Marx und Friedrich Engels bereits 1853 die Situation der Christen im Osmanischen Reich mit folgenden Worten: „Allein Türken gehörten „der bevorrechteten Religion und Nation an“ und hätten „das Recht, Waffen zu tragen, und der höchstgestellte Christ muß dem niedrigsten Moslem den
Weg freigeben, wenn er ihm begegnet.“

Der Kommunistische Abgeordneter Karl Liebknecht sagt im Januar 1916 im Reichstag:

„Die türkische Regierung hat ein furchtbares Gemetzel unter den Armeniern angerichtet;
alle Welt weiß davon – und in aller Welt macht man Deutschland verantwortlich, weil in Konstantinopel die deutschen Offiziere die Regierung kommandieren. Nur in Deutschland weiß man nichts, weil die Presse geknebelt ist.“

Speziell zu deutsch-imperialen Interessen in der asiatischen Türkei sagt die Kommunistin Rosa Luxemburg: Es ginge ums Zusammenhalten dieses “morschen, zerfallenen Haufen von Trümmern” dieses orientalischen Despotismus der Türken als “kleiner Minderheit” einer “regierenden Erobererkaste” mit ihren vielfältigen “nationalen Fragen, welche den türkischen Staat zersprengten: der armenischen, kurdischen, Suryoye, arabischen, griechischen”.

Nun geht die Unterdrückung, Verfolgung und Ermordung gegen das Suryoye Volk durch den faschistischen türkischen Staat weiter. Von 1987 bis 1998 wurden in der Stadt Midyat mehr als 45 Suryoye entführten, gefolterten und ermordeten. Im Jahre 2000 wurde der syrisch-orthodoxe Priester Yusuf Akbulut von Diyarbakir vor Gericht gebracht weil er Öffentlich vom Sayfo gesprochen hat.

Zu den beschlagnahmten Kirchengütern gehören einerseits Kirchengebäude, Klöster, Monumente, Ländereien, aber auch Dorffriedhöfe, die noch in Gebrauch sind, und zwei aktive Klöster.

Die Enteignung der Besitztümer geht zurück bis auf das Jahr 2008, als ein Gericht das Kloster von Mor Gabriel, das im Jahr 397 gegründet wurde, enteignete, ebenso wie viele andere Klöster, Kirchen und Privathäuser. Außerdem wurden 2015 auch zwei Suryoye Bischöfe Mor Gregorius Yohanna Ibrahim und Boulos Yazigi wegen ihrem Einsatz für das Volk der Suryoye vom türkischen Geheimdienst entführt und ermordet. 2019 wurde der Sozial-Medienkanal vom Volksrat der Suryoye (Süryani Halk Meclisleri) in der Türkei verboten. Ebenso auch wurden 2020 die Eltern des Suryoye Priesters Remzi Diril entführt und ermordet.

Die Suryoye sind in der Türkei als eigenständiges Volk mit Sprache, Geschichte und Kultur nicht anerkannt. So ist der Eigentumserwerb, Bau oder Erhalt von Kirchengebäuden mit Schwierigkeiten verbunden, die Ausbildung des Priesternachwuchses und der offizielle Unterricht der aramäischen Sprache sind verboten. Die Suryoye werden in den türkischen Schulbüchern als Landesverräter verunglimpft. Die Felder der Suryoye werden regelmäßig von der türkischen Armee unter dem Vorwand, die kurdische Guerilla zu bekämpfen, in Brand gesetzt.

Aktuell wurde der syrisch-orthodoxe Priestermönch Sefer Aho Bileçen in Mardin wegen der angeblichen Unterstützung einer Terrororganisation zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und einem Monat verurteilt worden. Der Geistliche nahm an der Urteilsverkündigung nicht teil und wurde anwaltlich vertreten. Die Verurteilung des verwaltenden Priesters des syrisch-orthodoxen Klosters Mor Yakub (auch als Kirche des Heiligen Jakob von Nisibis bekannt), im Landkreis Nusaybin, geht auf den Vorwurf zurück, dass er 2018 Guerillakämpfern Brot und Wasser gegeben hat. Im Prozess hatte Bileçen, der zunächst wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung angeklagt war, die Hilfeleistung nicht abgestritten. Diese habe jedoch keinen politischen Hintergrund gehabt, sondern entspreche seiner religiösen Überzeugung:
„Ich gebe jedem zu essen, der an meine Tür kommt – wer auch immer er ist.“

Mit der Völkerrechtswiederriege Besatzung der Türkei in Nordsyrien und die Unterstützung von faschistischen dschihadistischen Terrormilizen wie der sogenannten „Syrischen Nationalarmee“ oder den „Islamischer Staat“, begeht der faschistische Staat der Türkei ein erneuten Völkermord gegen das Suryoye Volk in Syrien und dem Irak. Massakern und Völkermorden sind gekennzeichnet von der hundertjährige militärisch-wirtschaftlich und politische Zusammenarbeit des deutschen Imperialismus mit der faschistischen Staatsregierung der Türkei. Und weil der erste Völkermord geleugnet und nicht aufgearbeitet worden ist, kam der zweite Völkermord in die Weltgeschichte.
So fragte der Faschist Adolf Hitler wenige Tage vor dem deutschen Überfall auf Polen in einer Besprechung, in der er u. a. ein hartes Vorgehen der SS-Totenkopfverbände gegen die Zivilbevölkerung ankündigte: „Wer redet heute noch von der Ausrottung der Armenier?“

Ein bemerkenswertes Zitat, welches zeigt, dass der armenische und Suryoye Genozid schon damals weitgehend bekannt war, und fanatischen Nationalisten wie Hitler auch als Vorbild diente.

So wurden auch die Chemiewaffen für das Massaker in Dersim an zehntausende Aleviten und Zazas im faschistischen Deutschen Reich hergestellt und an die Türkei geliefert. Bei der Zerstörung von Suryoye und kurdischen Dörfern in den neunziger Jahren setzte die türkische Armee hauptsächlich Waffen ein, die von der Bundesregierung an die Türkei geliefert wurden. Und aktuell sind es deutsche Waffen, die von der Türkei bei der Besatzung Nordsyriens verwendet und Christen als auch Jesiden terrorisiert werden.

Die Mörder von 1915 kamen bei den Prozessen in Istanbul unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg weitgehend davon. Auch in diesem Zusammenhang zeichnete sich Deutschland dadurch aus, dass es gesuchte Mörder aufnahm. Z.B. Talaat Pasa, der 1921 als angesehener Bürger in Berlin lebte.
Später wurde er dann von dem armenischen Revolutionären Studenten Salomon Teilirian erschossen, dessen Familie Opfer des Genozids war. Nun setzt der deutsche Imperialismus seine Interessen Politik mit und für die faschistische türkische Staatsregierung fort und kriminalisiert und verfolgt Revolutionäre Suryoye Aktivisten in Deutschland. Zehn Aktivisten aus der Volksbewegung Revolutionäre-Suryoye soll wegen ihrer Aktivitäten für das Suryoye Volk der Prozess gemacht werden in Deutschland.

Zum 100-Jährigen Gedenken an den Völkermord der Suryoye von 1915 in der Türkei haben sich Intellektuelle Suryoye aus Tur Abdin zusammengeschlossen und 2015 in Midyat die Volksbewegung Revolutionäre-Suryoye (aramäisch. Suryoye Qauwonye) gegründet.

Anlässlich des 106. Gedenktages am 15. Juni 2021 fordern wir Suryoye Sofort, ohne Bedingung und mit allen Konsequenzen:
1. Das Recht des Suryoye Volkes
• Anerkennung des Völkermordes an den Suryoye durch den Türkischen Staat!
2. Ethnische Rechte
• Die Anerkennung der Suryoye als einheimisches Volk in der Türkei und ein verfassungsmäßiger Schutz für seine Rechte und Freiheiten!
• Gleichheit vor den Gesetzen mit den anderen Bürgern, die in der Türkei leben, ohne jegliche Diskriminierung gemäß ihrer Religion, Sprache, ethnischen Zugehörigkeit und geografischen Region!
3. Die sprachlichen Rechte
• Die Aufhebung des Verbots der aramäischen Sprache und des Alphabets!
• Die Eröffnung von Schulen, in denen aramäisch unterrichtet wird!
• Das Recht, Fernseh- und Radiokanäle in aramäischer Sprache zu starten!
• Die Anerkennung der Veröffentlichung und Verbreitung von schriftlichen Materialien in
aramäischer Sprache!
• Die Ausstrahlung von Programmen in aramäischer Sprache auf den staatlich verwalteten
Fernsehkanälen!
4. Die kulturellen Rechte
• -Die offizielle Anerkennung von kulturell-traditionellen Tagen und Festen!
• -Die Erlaubnis, die Namen und Nachnamen in der aramäischer Sprache zu verwenden!
• Die Freiheit zur Organisation und Teilnahme an kulturellen Aktivitäten!
5. Religiöse Rechte
• Die Rückgabe der offiziellen Befugnisse und Privilegien an den Patriarchen der Syrisch- Orthodoxen Kirche von Antiochien, der 1931 aus dem Kloster Deyrulzafaran (Mardin) deportiert wurde, und an den Patriarchen der Östlichen Apostolischen Kirche, der 1915 ins Exil geschickt wurde, und die Aufhebung des Verbots ihrer Rückkehr!
• Die Rückgabe der Immobilien, Ländereien, historischen Manuskripte, Dokumente und Ornamente, die den Kirchen und Klöstern gehören. Auch der Schutz des unbeweglichen Vermögens durch den Staat!
• Die Erlaubnis des Unterrichts in den religiösen Seminaren!
• Die offizielle Anerkennung der Religionsvertreter der Suryoye durch den Staat!
• Die Rückgabe von Dutzenden von syrischen Kirchen, die in Moscheen umgewandelt
wurden, an ihre ursprünglichen Eigentümer:
1. The bell tower and some parts of the Mor Sobo Church in Hah (Anıtlı) village 2. Mor Shimon Church of Ahlah (Narlı) village 3. Mor Behnam Church of Cizre 4. The Monastery of Mort Fabruniya of Nusaybin, converted into a mosque called the Mazelabdin mosque 5. The Saint Mary Church in Kanak village 6. Mor Stefanus Church of Kartmin (Yayvantepe) 7. Mor Osyo Church in Mansuriye village of Mardin 8. Mor Tuma Church of Diyarbakır now called Ulu Cami (the Great Mosque) 9. Mor Karpus Sohdo Church of Savur 10. Mor Marutha of Mayfarkin in Silvan 11. Mor Aday Church of Hasankeyf 12. Mor Yuhanun Church in Urfa 13. Mor Zbino Church of Deyrzbin and tens of other churches in the Muhalmi villages 14. Mor Kuryakos Church in Bsheriye (Besiri) 15. Mor Tuma Church in Mardin, now called Ulu Cami (the Great Mosque) 16. The Fourty Martyrs Church of Mardin, now called Shehidiye Mosque 17. Mor Shimon Church of Midyat, converted into a hotel 18. The Syriac Archbishopate of Urfa, converted into a theatre building!

6. Das Recht auf Rückkehr
• Die Suryoye, die ihr angestammtes Land seit Beginn des 20. Jahrhunderts verlassen haben, müssen die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, um in diese Gebiete, die innerhalb der Grenzen der Türkischen Republik liegen, zurückzukehren!
• Jahrhunderts verlassen haben, in diese innerhalb der Grenzen der Türkischen Republik gelegenen Gebiete zurückzukehren!
• Das Recht, die ursprünglichen geographischen Namen der Suryoye Siedlungen zu verwenden!
• Die Beseitigung der Hindernisse, die den Suryoye, die ihre türkische Staatsbürgerschaft verloren haben, bei der Rückkehr in ihre Dörfer im Wege stehen!
• Die Ausstellung von Eigentumsurkunden während der Katasterarbeiten für die ausgewanderten Suryoye, die ihre Ländereien und Besitztümer für eine lange Zeit verlassen haben!
• Die Schaffung einer angemessenen Infrastruktur und sozialer Einrichtungen in den Suryoye Siedlungen!
• Die Aufstockung der finanziellen und anderen Mittel für die Entwicklung der von den Suryoye bewohnten Gebiete!
7. Menschenrechte
• Die Suche nach den Tätern der 45 ermordeten Suryoye Personen zwischen 1987 und 1998: 1987 Habib Ün (Midyat) Aho Erdinç (Arbo) Tumas Behnam (Derik) Bahho Hure (Derik) 1988 Fehmi Yarar (Midyat) 1990 Yakup Görgün (Midyat) Gevriye Bulut (Anhel) Sami Bulut (Anhel) Yusuf Aykıl (Arnas) Edibe Aykıl (Arnas) Melke Kahraman (Midyat) Şemun Ünal (Bnebil) Bahhe Akgül (Bnebil) Yusuf Sürer (Bnebil) Celil Büyükbaş (Bnebil) 1991 Ishak Tahan (Midyat) Ferit Adil (Anhel) Işmuni Adil (Anhel) Mihayel Bayro (Idil) 1992 Simon Konutgan (İdil) Fikri Akbulut (Midyat) Yakup Yonatan (Kızıltepe) Cırcıs Yüksel (Keleth) 1993 Aydın Aydın (Anhel) Isa Koç (Anhel) Aziz Kalaycı (Anhel) Yusuf Özbakır (Anhel) Gevriye Durmaz (Anhel) Gorgis Savcı (Hah) Georgis Baydar (Idil) Hamdi Şimşek (Şırnak-Bespin (Görümlü)) Hikmet Şimşek (Şırnak-Bespin (Görümlü)) Hanna Aydın (Hah) 1994 Yakup Mete (Midyat) Şükrü Tutuş (İdil) Aziz Çiftçi (Mardin) Eduard Tanrıverdi (Midyat) 1996 Yusuf Dildar (Hakkari) Garip Marbel Taner (Hakkari) Milad Ishak Yalda (Hakkari) Viya Şoreş Iman (Hakkari) Imal Gevergis Hanna (Hakkari) 1997 Iskender Aras (Doğançay) Rehane Aras (Doğançay) 1998 Hanna Adikti (Bespin)!
• -Die notwendige Hilfe für die Suryoye, denen die türkische Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, bei der Rückkehr in die türkische Staatsbürgerschaft!
• Die Lösung der Probleme mit der Wehrpflicht für die Suryoye, die seit langem im Ausland leben, und die Beseitigung dieses Hindernisses, bevor sie das Land besuchen und zurückkehren, um sich wieder anzusiedeln!
• Die heutigen Suryoye sind semitischen Ursprungs und ihre Wurzeln sind auf die altorientalischen Völker und Hochkulturen Mesopotamiens, der Akkader, Babylonier, Assyrer, Aramäer und Chaldäer zurückzuführen. Sie sind auch unter den Namen wie Aramäer, Assyrer, Chaldäer, Syrer sowie andere regionale bzw. konfessionelle Begriffe wie Syrisch-Orthodox, Maroniten, Melkiten, Chaldäische Kirche und Assyrische Kirche bekannt. Der ethnische Oberbegriff ist „Suryoye“.
Die Heimat der Suryoye ist der Vordere Orient und konzentriert sich auf dem mesopotamischen Raum (aramäisch. Beth Nahrin), das als Wiege der Zivilisation bekannt ist.

Unterzeichner:
(Stand 15. Juni 2021 weitere Unterzeichnungen möglich):
1. ISUF-S = Internationale Solidarische Einheitsfront der Suryoye
(200 Organisationen)
2. MUSB = Nationalrat der Suryoye von Mesopotamien
(12 Organisationen)
3. Anti Imperalistische Front Türkei
4. Anti Imperalistische Front Griechenland
5. Anti Imperalistische Front Italien
6. Anti Imperalistische Front Frankreich
7. Anti Imperalistische Front Österreich
8. Anti Imperalistische Front Deutschland
9. ICOR = Internationale Koordination der revolutionären Parteien und Organisationen
(62 Organisationen)
10. SGB = Kommunistische Suryoye Mesopotamien
11. Volksfront der Suryoye (Türkei)
12. Volksfront der Suryoye in Europa
13. Volksrat der Suryoye (Türkei)
14. Volksrat der Suryoye in Syrien
15. Volksrat der Aramäer-Suryoye
16. Volksrat der Assyrer-Suryoye
17. Volksrat der Chaldäer-Suryoye
18. Volksrat der Suryoye in Europa (Deutschland,Österreich,Schweiz,Schweden,Niederlande)
19. Volksfront in Bayern
20. Volksfront in Baden Württemberg
21. Volksfront in Stuttgart
22. Volksfront in Ulm
23. Volksfront Nürnberg
24. Volksrat in Bayern
25. Volksrat in Baden Württemberg
26. Volksrat in Nürnberg
27. Volksrat in Stuttgart
28. Volksrat in Ulm
29. Volksbewegung Revolutionäre Suryoye
30. Suryoyutho TV

You may also like

Comments are closed.