NewsStatements

Anti-Imperialist Front’s New Year Message: NEW YEAR WITH RESISTANCES AND VICTORIES

Anti-Imperialist Front’s New Year Message:

NEW YEAR WITH RESISTANCES AND VICTORIES

WE WILL CONTINUE THE FIGHT AGAINST IMPERIALISM AND FASCISM!

The 2024 will be a year with the victories of Resistances. From Palestine and Middle East, until Turkey, Germany, Greece, Donbass, Africa, Latin America and all the world the resistance of oppressed people will defeat imperialism and injustice.

As Anti-Imperialist Front we will continue the struggle, with no surrender, against NATO and all the murderous politics. 2023 closed with the genocide of Palestinian People from Zionism and Imperialism but in the same time Palestinian  Resistance shows to the people of the world that the only way to Victory is resistance. In Germany 4 Revolutionaries are close 300 on Hunger Strike for Justice. In Turkey, Revolutionaries continue the fight against Imperialism and Fascism, inside and outside of Prisons, also Death Fast Resistance on going. Comrades felt martyrs in the revolutionary struggle for justice. In Donbass the People continue the war against NATO and Nazi Kiev Regime. Thousand political Prisoners in all countries under isolation conditions and tortures.

The enemy of the people is common. US imperialism and the collaborator states! NATO and EU are the enemies of the People Of the World.

We will continue the fight against the common enemy of the People with not make any step back.

We will continue to grow the Resistance in all countries and grow the international Solidarity.

Because is our Duty as Antiimperialists and Revolutionaries to defeat imperialism with all means.

Because imperialism is the most murderous and dirty system. We know very well that our struggle is right and that’s why we will win. Because we are fighting to build a new world , a new human being. 

NEW YEAR WITH DEFEATING IMPERIALISM, FREEDOM FOR ALL OPRESSED PEOPLE OF THE WORLD AND FOR ALL POLITICAL PRISONERS!

LET’S UNITE, FIGHT AND WIN AGAINST IMPERIALISM AND FASCISM!

THE ONLY WAY TO THE VICTORY IS RESISTANCE!

Anti-Imperialist Front

1/1/2024

 

Türkçe

Anti-Emperyalist Cephe’nin Yeni Yıl Mesajı:

DİRENİŞLER VE ZAFERLERLE DOLU YENİ BİR YILA GİRECEĞİZ

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ!

 

2024 Direnişlerin zaferleriyle dolu bir yıl olacak. Filistin’den Ortadoğu’ya, Türkiye’den Almanya’ya, Yunanistan’dan Donbass’ a, Afrika’dan Latin Amerika’ya ve tüm dünyada ezilen halkların direnişi emperyalizmi ve adaletsizliği yenecek.

Antiemperyalist Cephe olarak NATO’ya ve tüm katil politikalara karşı teslim olmadan mücadeleye devam edeceğiz. 2023 yılında Filistin Halkının Siyonizm ve Emperyalizm tarafından soykırıma uğratılmasıyla kapandı, ama aynı zamanda Filistin Direnişi dünya halklarına Zafere giden tek yolun direniş olduğunu gösterdi. Almanya’da 4 Devrimci Adalet için Açlık Grevinde 300’lü günlere yaklaştı. Türkiye’de Devrimciler Emperyalizme ve Faşizme karşı mücadeleye devam ediyor, Hapishanelerde Ölüm Orucu Direnişi de sürüyor. Adalet için mücadele eden devrimciler faşizm tarafından katledildi, şehit düştüler. Donbass’ta halk NATO’ya ve Nazi Kiev Rejimine karşı savaşı sürdürüyor. Tüm ülkelerde binlerce siyasi tutsak tecrit koşulları ve işkenceler altında.

Halkların düşmanı ortaktır. ABD emperyalizmi ve işbirlikçi iktidarlar!

NATO ve AB Dünya Halklarının düşmanıdır.

Halkın ortak düşmanına karşı mücadelesini geri adım atmadan sürdüreceğiz.

Tüm ülkelerde Direnişi ve Enternasyonal Dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.

Çünkü Antiemperyalistler ve Devrimciler olarak görevimiz emperyalizmi yenmektir.

Çünkü emperyalizm en katil ve kirli sistemdir. Mücadelemizin haklı olduğunu ve bu yüzden kazanacağımızı çok iyi biliyoruz. Çünkü biz yeni bir dünya, yeni bir insan tipi yaratmak için mücadele ediyoruz.

 

EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI BİRLEŞELİM, SAVAŞALIM VE KAZANALIM! 

KURTULUŞ İÇİN TEK YOL DİRENİŞTİR!

YENİ KAVGA YILIMIZ KUTLU OLSUN

Anti-Emperyalist Cephe

1/1/2024

You may also like

Comments are closed.

More in:News