Uncategorized

The 5th Hearing of the “Free Prisoners” in Greece was held

Today, the 5th Hearing of the “Free Prisoners” in Greece was Held
The hearing started at 9:00 p.m. with the hearing of the witnesses. After the prisoners made their defense.
Witnesses attending the court said that they knew the revolutionary prisoners from their anti-imperialist and anti-fascist struggles in Greece, from their political activities. They said that the revolutionary prisoners were not terrorists, they fought for the interests of the peoples of the world, and they defended the brotherhood of the peoples of Greece and Turkey.
After the testimonies of the witnesses, the prisoners were listened to. Sinan Oktay Özen defense first. Sinan Oktay Özen defended first. In his defense, he talked about the crimes, massacres, tortures and injustice that fascism in Turkey has committed against the people since 1970.
He explained that AKP fascism trampled on all kinds of laws today, and everyone who oppose AKP fascism, especially the revolutionaries fighting against fascism, is exposed to fascist terrorism.
He also explained that he has been continuing his struggle against imperialism and fascism in Turkey since the moment he came to Greece, and that this case was made on the orders of Turkey’s fascism.
Secondly, Şadi Naci Özpolat gave a speech on the “terrorism” accusation. In his defense he explained that the definition of terrorism was made according to the interests of imperialism, that revolutionary activities cannot be described as terrorism, that revolutionaries are not terrorists, that real terrorists are imperialists and their collaborators. He exposed the terror and crimes of imperialism against the peoples of the world.
He said that their arrests were made on the orders of ‘Soysuz’ Süleyman, the Minister of Interior of the fascist state of Turkey, and that ‘Soysuz’ Süleyman admitted this fact on the TV100 program on April 6, 2020. He explained that this case is a political case.
Then the 5th hearing of the court came to an end. The court will continue tomorrow (Wednesday 14.07.2021) at 9:00 a.m.
Revolutionaries cannot be judged on terror demagogues.
Revolutionary prisoners continue to be the judges, not the ones on trial, they’ll continue judging imperialism and fascism.
Making Revolution is Not a Crime, It’s a Duty!
Terrorists are Imperialists and Collaborative Fascist Powers!
Down with Imperialism-Fascism, Long Live Our Struggle!

Free Prisoners in Greece
13.07.2021

**TR
Yunanistan Özgür Tutsakları’nın Bugün 5. Duruşması Görüldü

Duruşmaya 09.00’da tanıkların dinlenmesi ile başlandı. Daha sonra tutsakların savunmasına geçildi.

Mahkemeye katılan tanıklar, devrimci tutsakları Yunanistan’daki anti-emperyalist, anti-faşist mücadelelerinden tanıdıklarını, politik faaliyetlerini, devrimci tutsakların terörist olmadıklarını, dünya halklarının çıkarına mücadele ettiklerini, Yunanistan ve Türkiye halklarının kardeşliğini savunduklarını söylediler.

Tanıkların ifadelerinin ardından tutsakların dinlemesine başlandı.

İlk olarak Sinan Oktay Özen savunma yaptı. Savunmasında 1970’den itibaren bugüne kadar Türkiye faşizminin halka karşı işlediği suçları, yaptığı katliamları-işkenceleri, adaletsizliği anlattı.

AKP faşizminin bugün her türlü yasayı ayaklar altına alarak, başta faşizme karşı mücadele eden devrimciler olmak üzere, AKP faşizmine muhalif olan herkesin faşist teröre maruz kaldığını anlattı.

Ayrıca Yunanistan’a geldiği andan itibaren emperyalizme ve Türkiye faşizmine karşı mücadelesini sürdürdüğünü, bu davanın Türkiye faşizminin talimatıyla yapıldığını anlattı.

İkinci olarak Şadi Naci Özpolat, “terör” suçlamasına ilişkin konuşma yaptı. Savunmasında terör tanımının emperyalizmin çıkarlarına göre yapıldığını, devrimci faaliyetlerin terör olarak nitelendirilemeyeceğini, devrimcilerin terörist olmadığını, gerçek teröristlerin emperyalistler ve işbirlikçileri olduğunu anlattı. Emperyalizmin dünya halklarına yönelik terörünü ve suçlarını teşhir etti.

Tutuklanmalarının faşist Türkiye devletinin İçişleri Bakanı Soysuz Süleyman’ın talimatıyla yapıldığını, bu gerçeği Soysuz Süleyman’un 6 Nisan 2020’de TV100’de katıldığı programda itiraf ettiğini söyledi. Bu davanın siyasi bir dava olduğunu anlattı.

Ardından mahkemenin 5. duruşması sona erdi. Mahkeme, yarın (14.07.2021 Çarşamba günü) saat 09.00’da devam edecek.

Devrimciler terör demagojileriyle yargılanamaz.

Devrimci tutsaklar yargılanan değil, yargılayan olmaya, emperyalizmi ve faşizmi yargılamaya devam ediyorlar.

Devrimcilik Yapmak Suç Değil, Görevdir!

Teröristler Emperyalistler ve İşbirlikçi Faşist İktidarlardır!

Kahrolsun Emperyalizm-Faşizm, Yaşasın Mücadelemiz!

Yunanistan Özgür Tutsakları
13.07.2021

You may also like

Comments are closed.