Uncategorized

7. ULUSLARARASI EYÜP BAŞ EMPERYALİST SALDIRGANLIĞA KARŞI HALKLARIN BİRLİĞİ SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ

IMG_485115-16 nisan günlerinde 7. kez İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Eyüp Baş Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumunda 16 örgüt ve 21 temsilci ile tüm dünyada yaşanan emperyalist saldırganlık ve bunlara karşı halkların direnişi konuşuldu. Sempozyumda emperyalizmin sınır tanımaz ideolojik ve askeri saldırganlığı karşısında direnen Ortadoğu halkları, Avrupa’da antifaşist mücadele ve Latin Amerika’da yaşanan süreçler konuşuldu. Sempozyumumuz tüm dünyada emperyalizmin ve işbirlikçilerinin her türlü saldırısı karşısında direnen dünya halklarını selamlar, katliamlar karşısında halkın meşru direnişini destekler.

 

Bu yaklaşımla sempozyuma katılan temsilcilerle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

1- 15-16 Nisan günleri yapılan bu sempozyumda Eyüp Baş nezdinde emperyalizme ve siyonizme karşı verilen mücadelede şehit düşenleri selamlıyoruz. Emperyalizmin saldırıları karşısında direnen tüm devrimci, ilerici, antifaşist güçlere, Antiemperyalist Cephe’ye katılma çağrısı yapıyoruz.

 

2- Emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı verilen mücadelede tutsak düşen siyasi tutsakları selamlıyoruz. Emperyalizmin tecrit ve teslim alma politikaları karşısında daha güçlü direnişler gösterebilmek için siyasi tutsaklarla dayanışma adına bir komite kurulmuştur. İçinde Kolombiya, Meksika, Lübnan, Türkiye ve Ukrayna’dan temsilcilerin ve onların yönlendirdiği tutsak örgütlenmelerinin bulunduğu bir komite kurulması kararı alındı.

– Bu komitenin görevleri:

Siyasi tutsakların isim ve adreslerinin belirlenmesi

Siyasi tutsakların yaşadığı saldırılar karşısında bilgilendirme yapılması ve açıklama yayınlanması

Siyasi tutsaklara yönelik baskılar, tutsakların direnişleri karşısında onlarla dayanışma eylemleri örgütleme.

 

Bu başlık içinde, süresiz açlık grevinin 80li günlerindeki Fadik Adıyaman’a destek ziyareti ve her ülkenin Türkiye Konsoloslukları önünde açıklama yapma kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda öncelikle 19 Nisan günü Antiemperyalist Cephe olarak 12 kişiden oluşan bir heyetle Tekirdağ Hapishanesi’ne gidilmiş, hapishane müdürünün görüşme talebini reddetmesi üzerine basın açıklaması yapılmıştır.

 

3- Emperyalizmin katliam politikalarının gittikçe arttığı ve bu kanlı savaşta halkların meşru direnişinin emperyalistlerce terör olarak nitelendirilmesi ve gerçeklerin çarpıtılması karşısında antiemperyalist cephe bileşenleri olarak haftalık haber bülteni çıkarılması kararı alınmıştır.

  • Haftalık olarak bütün temsilcilerin ülkeleri ve kendi örğütlenmeleri açısından önemli buldukları haberleri bültenleştirerek kurulan ortak haberleşme ağında toplaması kararı alınmıştır. Bir ay boyunca yapılacak teknik hazırlıklar ve ön çalışmaların ardından ingilizce bültenin toparlanmasının sorumluluğunu Halk Cephesi ve Driss Hani üstlenmiştir.

4- Emperyalizmin halklara yönelik katliam politikalarının gittikçe yoğunlaştığı böylesi bir zamanda halkların direnişini desteklemek, emperyalist katliamlar ve saldırılar karşısında halklarla dayanışmayı sağlayabilmek için bir komite oluşturma ve ilk tepkiyi hızla verebilmek, katliam bölgelerine dayanışma amaçlı heyetler gönderebilmek için bir komite oluşturma kararı alınmıştır.

Bu komitenin öncelikli görevi katliam saldırıları karşısında politika belirlemek, bu çerçevede gönüllülerden oluşturulan bir heyet ile bölgeyi ziyaret etmektir. Yapılan toplantıda bu heyetleri örgütleyecek komitede Türkiye, Ukrayna, Fas, İtalya, Kolombia’nın yer almasına karar verilmiştir.

Yapılacak ziyaretlerin ardından yaşananların raporlanması, tüm dünya halklarına bilgi verilmesi, gerekli propaganda araçlarının etkili şekilde kullanılması gerekmektedir.

 

5- Anti-Emperyalist Cephe bileşenlerinden oluşturulan bu komite ile 2017’de yapılacak 8. Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun örgütlenmesi kararı alınmıştır. Bu komitede yer alan temsilcilerin sempozyumun yapılacağı yeri ve tarihi netleştirmesi sempozyumdaki güvenliği ev sahibi temsilcilerle değerlendirmesi, panel başlıklarının, slogan ve çağrıları birlikte belirlemesi kararı alınmıştır. Suriye’de sempozyumun örgütlenmesi önerisinin daha geniş değerlendirilerek kararın diğer bileşenlere de bildirilip sempozyumun örgütlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

6- Sempozyum bileşenlerinin, dünya halklarının yaşadığı katliam ve saldırılara karşı ortaklaşan değerlendirmeleri, sempozyum oturumlarında yapılan konuşmalar ve değerlendirmelerden çıkan başlıklar:

 

a- Emperyalizmin ve işbirlikçilerinin Suriye’deki işgal ve katliam politikalarına karşı direnişin yanında yer almalı, ona güç vermeliyiz.

 

b- İsrail’in Filistin halkına yönelik katliam ve saldırıları karşısında Filistin halkıyla dayanışmayı büyütmeliyiz.

 

c- Emperyalistlerin ve Türkiye oligarşisinin Kürt halkına yönelik imha ve asimilasyon politikalarının karşısında yer almalıyız. Kürt halkının direnişini destekliyoruz ve Kürt halkının kurtuluşu, katillerle uzlaşmadan değil, onlara karşı savaşı büyütmekten geçer.

 

d- Halkları vatansız bırakıp, kendi çıkarları doğrultusunda onları mülteciliğe zorlayan, vatansız bırakan emperyalizmin politikalarıdır. Halkların kardeşliği temelinde emperyalizmin bu kanlı pazarlığını engellemeliyiz.

 

e- Emperyalizmin işbirlikçisi Suudi Krallığının Yemen ve Bahreyn’deki saldırıları karşısında direnişçilerin yanındayız.

 

f- İslam Konferansı adıyla emperyalizmin işbirlikçilerinin Direniş Hareketini ve içinde yer alan (Lübnan) Hizbullah’ı terör listesine alması ve TV kanalı Manar TV’nin yayınlarının yasaklanması karşısında dayanışmayı büyütmeliyiz.

Emperyalizmin direnişleri bitirmek için çıkardığı terör listeleri karşısında halkların direnişini desteklemek meşrudur.

 

g- Fidel Castro’nun, ‘Küba halkının emperyalizmin hediyelerine ihtiyacı yoktur’ sözlerini destekliyoruz ve bu sözlerin hayata geçirilerek, emperyalistlerle kurulan bağların koparılmasını, dünya halklarına umut olan Küba’nın direnen halklara yüzünü dönmesi gerektiğini vurguluyoruz.

 

h- Emperyalizmin saldırıları karşısında yürütülen barış politikaları daha çok katliam getirmektedir. Katliam politikaları karşısında halkların tek kurtuluşu silahlanmaktır.

 

ı- Donbass’ta kurulan Antifaşist Halk Cumhuriyeti’ni destekliyoruz. Üzerindeki tecrit saldırısı karşısında halkın direnişini, kurulan antifaşist yönetimi destekliyoruz.

You may also like

Comments are closed.