Uncategorized

Hizbullah Komutanlarından Mustafa Bedreddin(Seyit Zülfikar) Suriye’de Amerikancı Çeteler Tarafından Katledildi!

“Ölüm nereden ve nasıl gelirse gelsin… Savaş sloganlarımız kulaktan kulağa yayılacaksa ve silahlarımız elden ele geçecekse ve başkaları mitralyöz sesleriyle, savaş ve zafer naralarıyla cenazelerimize ağıt yakacaklarsa ölüm hoş geldi, safa geldi…” CHE GUEVARA

Hizbullah Komutanlarından Mustafa Bedreddin(Seyit Zülfikar) Suriye’de Amerikancı Çeteler Tarafından Katledildi!

KOMUTAN BEDREDDİN DÜNYA HALKLARININ EMPERYALİZME KARŞI MÜCADELESİNDE YAŞAMAYA DEVAM EDECEK!

13 Mayıs Cuma günü sabah saatlerinde Hizbullah Komutanlarından Mustafa Bedreddin’in Şam yakınlarında Amerikancı işbirlikçi çeteler tarafından yapılan saldırı sonucu katledildiği bilgisini aldık.

Emperyalist katiller 2011 yılından bu yana Suriye topraklarını işgal etmeye ve Suriye halklarını teslim almaya çalışıyor. Bu işgali ve saldırıyı da Türkiye’deki kamplarda eğittikleri işbirlikçileri aracılığıyla gerçekleştirmeye çalışıyorlar. El Nusra, El Kaide, ÖSO, IŞID birbirlerinden farklı gibi görünseler de aynı kaynaktan beslenen ve aynı hedef için emperyalizmin bir araya getirdiği tetikçileridir. İslamcı olduklarını iddia edip, Amerika’ya, İsrail’e yönelik tek bir eylem gerçekleştirmeksizin emperyalizmin politikalarını hayata geçirmek için kullandığı kuklalardır.

Emperyalistler ve kuklaları daha önce de Afganistan’da, Irak’ta, Libya’da aynı saldırıları ve katliamları gerçekleştirdiler. Suriye halklarını da 2011 yılından bu yana teslim almaya çalışıyorlar. Halkları teslim alabilmek için her türlü cinayeti işleyen bu katiller topluluğu, emperyalizmin çıkarları için birçok katliama imza attı.

Bu saldırılar karşısında ise Suriye halkları resmi ordu saflarında, köylerde halk komiteleri saflarında ve direnişe destek veren Hizbullah gibi örgütlerinde saflarında direniyor. Bu direniş meşrudur, bu direniş anti emperyalist niteliği itibariyle ilericidir. Suriye halkları bu haklı savaş ve Hizbullah gibi örgütlerin desteğiyle birlikte emperyalizmi geriletmiştir, her geçen gün de geriletmeye devam etmektedir.

İşte Komutan Bedreddin’de Suriye halklarının bu haklı savaşı için savaşan Hizbullah’ın askeri liderlerinden biriydi. Bedreddin’in bütün hayatı emperyalizme karşı direnişle geçmiştir. 80’lerin başında Filistin direnişi saflarında savaşmıştır. Mücadele yürüttüğü bir dönemde Kuveyt hapishanelerinde tutsak düşmüştür. Tutsaklıktan kurtulduktan bir süre sonra tekrar Lübnan’a dönmüş, Lübnan halkının siyonizme karşı yürüttüğü Güney Direnişinin önder komutanlarından birisi olmuştur.

ABD’nin ve diğer kuklaların terör listlerine aldığı ve hakkında imha kararı verdiği, onurlu komutan Bedreddin bu “sabıkaya” yaraşır şekilde bütün bir ömrü boyunca emperyalizmle savaşmıştır.

ABD emperyalistleri, İsrail ve işbirlikçileri Mustafa Bedreddin’in şehitliği üzerine boşuna sevinmesin, direnen halklar emperyalizme karşı direnme savaşında birçok Bedreddin yetiştirecektir. Suriye’de yeni yaşanan Alevi halkına yönelik katliam ve Bedreddin’in katledilmesi sonrasında öfkemiz ve hesap sorma isteğimiz büyüyor. Yapılan katliamların, katledilen kadroların hesabını mücadelemizi büyüterek ve emperyalizmi Türkiye’den vurarak soracağız!

Bu katliamlar sonrasında Suriye halklarına, Hizbullah’a başsağlı diliyoruz. Mustafa Bedreddin mücadelemizde yaşayacak!

KAHROLSUN ABD EMPERYALİZMİ YAŞASIN MÜCADELEMİZ

EMPERYALİZM YENİLECEK DİRENEN HALKLAR KAZANACAK

 

16.05.2016

Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi

You may also like

Comments are closed.