NewsStatements

Campaign for political prisoner the Death Fast Resister Nurettin Kaya!

JOIN THE CAMPAIGN

Give Voice to Death Fast Resister Nurettin Kaya, political Prisoner in Turkey. He is on hunger strike until death, more than 200 days against heavy isolation prisons S,R,Y. Send him cards, send mail to Ministry of Justice in Turkey, for accept his demands! 

Mail adress for Ministry of Justice of Turkey: info@adalet.gov.tr

Adress of Nurettin Kaya: Nurettin Kaya, F Tipi Hapishanesi Turkey/ Bolu

Examples below :

Turkish Version:

ADALET BAKANLIĞI’NA

Nurettin Kaya’nın tecrit işkencesine karşı ölüm orucunda 200 günü geride bırakmış olduğunu görüyoruz. İnsanların bu denli ağır bir yöntemle uğradıkları haksızlıklara karşı koymak zorunda bırakılması insanlık onuruna aykırıdır. Tıpkı yeni açılan adeta birer kuyu olan S, R, Y tipi hapishaneler gibi. Mevcut olumsuz hapishane koşullarını daha da ileriye taşımak bu tarz ölümle sonuçlanabilecek eylemlerin de koşullarının yaratıcısı olmak demektir. Bilerek ve isteyerek alınan bu karar ölümlerin de sorumluluğunu almaktır. Bu hapishaneler zaten başlı başına suç teşkil etmektedir. İnsanların neredeyse günün tamamında hücrelerinde yalnız tutulmaları, havalandırmaya çıkış saatlerinin insana tamamen aykırı zamanlara sınırlandırılması suçtur. Hem de zaman aşımı olmayan işkence suçudur. Bu uygulama başlı başına bir işkenceyken hukuki bir dayanağı da yoktur. Buna karşı girişilen tüm karşı koyuşlar insanım diyen herkes tarafından desteklenmelidir. Nurettin Kaya’nın talepleri, insanlığın talepleridir. Nurettin Kaya artık ölümcül sürece girmiştir. Nurettin Kaya’nın talepleri kabul edilmelidir. Tecrit işkencesine son verilmelidir.

English Version:

TO THE MINISTRY OF JUSTICE

We see that Nurettin Kaya has left 200 days behind in his death fast against the torture of isolation. It is against human dignity that people are forced to resist the injustices they have suffered with such a harsh method. Just like the newly opened S, R and Y type prisons, which are like wells. Carrying the current unfavorable prison conditions even further means creating the conditions for such actions that may result in death. This deliberate and willful decision is also taking responsibility for deaths. These prisons already constitute a crime in itself. It is a crime to keep people alone in their cells for almost the entire day, to limit the hours of ventilation to times that are completely inhuman. It is also a crime of torture for which there is no statute of limitations. While this practice is torture in itself, it has no legal basis. All resistance against this must be supported by everyone who calls themselves human. Nurettin Kaya’s demands are the demands of humanity. Nurettin Kaya has now entered the fatal process. Nurettin Kaya’s demands must be accepted. The torture of isolation must be ended.

You may also like

Comments are closed.

More in:News