Uncategorized

Release The Prisoners Of The Anti-Imperialist Front!

Release The Prisoners Of The Anti-Imperialist Front! (AEC Tutukluları Serbest Bırakılsın!)

https://www.change.org/p/republic-of-turkey-ministry-of-justice-release-the-prisoners-of-the-anti-imperialist-front-aec-tutukluları-serbest-bırakılsın

Members of the Anti-Imperialist Front, the revolutionary from  Turkey Şadi Naci Özpolat and the people’s lawyer from Turkey Aytaç Ünsal, were arrested in Greece and Turkey for their struggle against the exploitation, oppression and injustice by imperialism.

It is not a crime to resist and fight against the aggression and exploitation policies of imperialism and fascism. The real terrorists are imperialism and collaborationist fascist governments, who consider revolutionism and people’s advocacy a “crime” and are responsible for the occupation, torture, massacres, hunger, poverty and corruption of the peoples of the world.

Revolutionary from Turkey Şadi Naci Özpolat remained in the prisons of fascism and imperialism for more than 20 years. He was arrested in Greece for devoting his life to the peoples’ liberation struggle.

The people’s lawyer Aytaç Ünsal was arrested in Turkey for defending the interests of the people, not monopolies, for acting as a people’s lawyer, for fighting for rights and freedoms and for taking a stand against injustice.

Şadi Naci Özpolat and Aytaç Ünsal are two revolutionaries who carry out the struggle for the liberation of peoples, the struggle for rights and freedoms and the struggle for justice with the peoples of the world. Both of them were detained under torture without any concrete evidence, and they were jailed while being denied their right to a defence.

Aytaç Unsal and Şadi Naci Özpolat, who were imprisoned in Turkish and Greek prisons, should be released.

Being revolutionary and anti-imperialist is not a crime but a duty.

The real terrorists are imperialism and the fascist governments that collaborate with it.

Anti-Imperialist Front

(Anti-Emperyalist Cephe üyeleri Türkiyeli Devrimci Şadi Naci Özpolat ve Türkiyeli Halkın Avukatı Aytaç Ünsal; emperyalizmin sömürü ve baskılarına, adaletsizliklerine karşı mücadele ettikleri için Yunanistan ve Türkiye’de tutuklandılar.

Emperyalizmin ve faşizmin saldırganlığına ve sömürü politikalarına karşı direnmek, mücadele etmek suç değildir. Asıl terörist devrimciliği ve Halkın Avukatlığını “suç” sayan, dünya halklarına yönelik işgallerin, işkencelerin, katliamların, açlığın ve yoksulluğun, yozlaşmanın sorumlusu olan emperyalizm ve işbirlikçi faşist iktidarlardır.

Türkiyeli Devrimci Şadi Naci Özpolat 20 yılı aşkın süre faşizmin ve emperyalizmin hapishanelerinde kaldı. Ömrünü halkların kurtuluş mücadelesine adadığı için Yunanistan’da tutuklandı.

Halkın Avukatı Aytaç Ünsal; tekellerin değil halkın çıkarlarını savunduğu için, halkın avukatlığını yaptığı, haklar ve özgürlükler mücadelesi verdiği, haksızlığa karşı durduğu için Türkiye’de tutuklandı.

Şadi Naci Özpolat ve Aytaç Ünsal mücadelelerini Anti-Emperyalist Cephe saflarına da taşıyan, halkların kurtuluşunu, haklar ve özgürlükler mücadelesini, adalet mücadelesini dünya halklarıyla birlikte yürüten iki devrimcidir. İkisi de hukuksuzca ve haklarında somut hiçbir delil olmadan işkencelerle gözaltına alınmışlar, savunma hakları ellerinden alınarak tutuklanmışlardır.

Türkiye ve Yunanistan hapishanelerinde tutuklu bulunan Aytaç Ünsal ve Şadi Naci Özpolat serbest bırakılmalıdır.

Devrimcilik, Anti-Emperyalist olmak suç değil görevdir.

Asıl terörist emperyalizm ve işbirlikçisi faşist iktidarlardır.

Anti-Emperyalist Cephe)

Şadi Naci Özpolat

Şadi Özpolat was first arrested in Turkey in August 1990. The second time was during the Death Fast resistance in 1996. He joıned a Death Fast team (as a prisoner). While in Bayrampasa Closed Prison, he was among the prisoners who resisted during the “return to life” massacre of December 19, 2000. In 2002, he was released from Kandira F-Type Prison. He continued the revolutionary struggle.

He was held prisoner again in the April 1, 2004 conspiracy case. It was a full-blown conspiracy case carried out simultaneously in five countries using falsified documents. He was released in 2006.

From 2010 to 2016, he remained in German prisons. Şadi was also arrested and tried in Germany in a completely arbitrary manner. He was prosecuted under Germany’s notorious anti-terror law, 129b. 129b group can judge democratic activities such as organising a Yorum concert and participating in May 1 as terrorism.

He went on a hunger strike against Germany’s usurpations of rights, isolation and arbitrary practices.

Arrested in December 2017, he was jailed in Greece until April 2019.

As an internationalist, he carried out Anti-Imperialist Front work in Greece. He was arrested again in March 2020.

(Şadi Özpolat ilk defa 1990 Ağustos’unda Türkiye’de tutuklandı. 1996 yılında Ölüm Orucu direnişinde 2. Ölüm Orucu Ekibinde yer aldı. 19 Aralık 2000 “Hayata Dönüş” katliamında, Bayrampaşa Kapalı Hapishanesi’nde direnen tutsaklar arasındaydı. 2002 yılında, Kandıra F Tipi Hapishanesi’nden tahliye oldu. Devrimci mücadeleye devam etti.

1 Nisan 2004 komplo davasında tekrar tutsak edildi. 5 ülkede eş zamanlı, sahte belgelerle yürütülen tam anlamıyla bir komplo davasıydı. 2006 yılında tahliye oldu.

2010-2016 yılları arası, Almanya hapishanelerinde kaldı. Şadi Almanya’da da tamamen keyfi bir şekilde tutuklandı ve yargılandı. Almanya’nın meşhur anti-terör yasası, 129b ile yargılandı. 129b Grup Yorum konseri örgütlemek, 1 Mayıs’a katılmak gibi demokratik faaliyetleri terörizm diye yargılayabiliyor.

Almanya’nın hak gasplarına, tecrite ve keyfi uygulamalara karşı açlık grevi yaptı.

Aralık 2017-Nisan 2019 yılına kadar Yunanistan’da tutsak kaldı.

Bir Enternasyonalist olarak Yunanistan’da Anti-Emperyalist Cephe çalışmaları yürüttü. Mart 2020 yılında tekrar tutuklandı.)

Aytaç Ünsal

Aytaç Ünsal is the people’s lawyer.

He is currently under arrest for the cases he is took on.

He has taken social cases on like Berkin Elvan, Soma etc..

Aytaç Ünsal was also involved in the work of the internationalist Anti-Imperialist Front.

Aytaç has been under arrest since 2017… He was sentenced to 10 years and 6 months in prison. 18 lawyers from the trial were sentenced to a total of 159 years. The first trial, held on 10-14 September 2018, was held in Istanbul 37. All 17 lawyers were ordered to be released by the Criminal Court. But six hours later, that decision was overturned and he was arrested again.

He turned his hunger strike, which he began on February 3, 2020, into a death fast on April 5.

He entered the 74th day of the death fast on 16.04.2020.

He’s not just a lawyer for revolutionaries, he engages in revolutionism as a lawyer. He continues to lead, to show the way, to teach how to fight for justice at the cost of paying a price.

Uniting The Peoples In The Struggle For Justice!

(Aytaç Ünsal halkın avukatı.

Şu anda üslendiği davalar yüzünden tutuklu.

Arasında Berkin Elvan, Soma vb… gibi toplumsal davalar var.

Aytaç Ünsal aynı zamanda bir Enternasyonalist ve Anti-Emperyalist Cephe çalışmalarında yer aldı.

Aytaç 2017 yılından beri tutuklu… 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargılandığı davadan 18 avukat toplam 159 sene ceza aldı. 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde yapılan ilk duruşmada, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17 avukatın tamamının tahliyesine karar verildi. Ancak 6 saat sonra, bu karar iptal edildi ve tekrar tutuklandı.

3 Şubat 2020 tarihine başladığı açlık grevine, 5 Nisan’da Ölüm Orucuna dönüştürdü.

16.04.2020 tarihinde Ölüm Orucunun 74. gününe girdi.

O yalnızca devrimcilerin avukatı değil, devrimci avukatlık yapıyor. Yol açmaya, yol yapmaya, adalet mücadelesinin nasıl verilmesi gerektiğini bedeller pahasına öğretmeye devam ediyor.

Halkları, Adalet Mücadelesinde Birleştiriyor!)

 

You may also like

Comments are closed.