Uncategorized

Uluslararası İnternet Konferansı ve Konser

Türkiye’deki Ölüm Orucu Direnişiyle Dayanışma

1 Mayıs 2020 – 18 (Avrupa saati: 17.00)

İbrahim Gökçek yaşamalıdır!

Grup Yorum’a Özgürlük!

Halkın Avukatlarına Özgürlük!

Politik Tutsaklara Özgürlük!

Helin Bölek Ölümsüzdür!

Mustafa Koçak Ölümsüzdür!

Katılımcılar:

Türkiye: Grup Yorum, Halkın Avukatları, TAYAD, Direniş Evi – Armutlu

Yunanistan, Filistin, İrlanda, İngiltere, Avusturya, Meksika, Peru, Donbass, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Filipinler

Sanatçılar:

Grup Yorum, Efkan Şeşen, Hüseyin Turan, Hakan Akmaz, İbrahim Karaca, Haluk Tolga İlhan, Avusturya – Topoke, Fransa – Afrokan, Gehorwaesche – Almanya, Pol MC Adaim – İrlanda, Nicolas – Şili

Haklı Talepler Kabul Edilsin!

Uluslararası Dayanışma Halkların Silahıdır!

Emperyalizme, Faşizme, Eşitsizlik ve Adaletsizliğe Karşı Mücadele Suç Değil Görevdir!

Anti-Emperyalist Cephe

www.anti-imperialistfront.org

Canlı Yayın linki: www.facebook.com/antiimpfront

 

International internet conference

And Concert

Solidarity to death fast comrades in Turkey

1 May 2020 – 18 (Middle Europe: 17.00)

Ibrahim Gökçek must live!

Freedom for Grup Yorum

Freedom for People’s Lawyers

Freedom for political prisoners

Helin Bölek is immortal!

Mustafa Koçak is immortal!

Turkey: Grup Yorum, Peoples‘ Law Office, TAYAD, Resistance House – Armutlu

Greece, Palestine, Ireland, England, Austria, Mexico, Peru, Donbass, Spain, İtaly. Bulgary. Philipines

Their rightful demands must be accepted!

International solidarity it’s our weapon.

Fight against imperialism, fascism, inequality and injustice, it΄s not a crime. It’s a duty!

We are right and we will win!

Anti-Imperialist Front

www.anti-imperialistfront.org

Live link: www.facebook.com/antiimpfront

You may also like

Comments are closed.