EventsNews

Vienna-On 26th of August solidarity action with the struggle of Filipino people (EN-TR)

On 26th of August in Vienna solidarity action with the struggle of Filipino people.

The European wide campaign also was supported with an action in Vienna, organized by the Friends of Filipino people in struggle. Individuals and internationalists from different organizations joined this antiimperialist and antifascist activity to denounce the US-Duterte regime in the Philippines and to say “Long live the struggle of Filipino people for Freedom and against the rule of imperialism”. Speeches were made by Filipino comrades, a Comrade of the communist union initiative KOMintern as well as the Antiimperialist Front in Austria to denounce the attacks on revolutionaries and people in resistance and to remember the history of struggle against colonialism in the past and today..

TR

26 Ağustos’ta Filipin halkların mücadele günü nedeniyle Viyana’da dayanışma eylemi yapıldı.
Avrupa çapındaki bu kampanyaya, Viyana’da Mücadele içindeki Filipin halkının Dostları adına düzenlenen bir eylemle destek verildi.
Çeşitli sol örgüt temsilcileri ve kişiler Filipinler’deki ABD-Duterte rejimini kınamak için, “Yaşasın Filipin halkının Özgürlük ve emperyalizmin egemenliğine karşı mücadelesi” sloganı altında yapılan antiemperyalist, anti-faşist eyleme katıldılar. Komünist sendika inisiyatifi KOMintern’in, Süryani ve İranlı komünistler ile Avusturya’da Antiemperyalist Cephe de destek verdi. Yapılan konuşmalarda, Filipinli devrimciler ve direnen halklara yönelik saldırılar kınandı ve geçmişten bugüne sömürgeciliğe karşı mücadele tarihine değinildi.
Kampanya ile Filipinler’de 1896 yılın son Ağustos haftasında İspanyol Sömürgesine karşı ülke çapında ilan edilen halk ayaklanmalar anılıyor ve bugün emperyalizme ve işbirlikçisine karşı süren mücadelenin vurgusu yapılıyordu.

You may also like

Comments are closed.

More in:Events