Uncategorized

Yıkıntılar Arasından Kuracağız Yeni Dünyayı! Türkülerimizle Sarsacağız Faşizmin Saraylarını

Türkülerimiz nefesimizdir,cvyn_dlxgaab8fq kalp atışlarımızdır… İsterse dünyanın diğer ucunda olsun, dilini anlamasın… Dünya halklarını birleştiren tek bir dil vardır; o da direnişin dilidir… Türkiye’de yoksul halkın, işçilerin, maden göçüklerinde katledilen madencilerin, öğrencilerin, memurların… halkın her kesimden insanının yaşadığı acıları t
ürkülere katmıştır Grup Yorum…

En son 21 Kasım günü basılmıştı İdil Kültür Merkezi. Aradan 1 ay geçmeden 2. kez basıldı ve 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Grup Yorum elemanları, Grup Yorum korosu öğrencileri ve oranın tadilatını yapan işçilerdi! Yani büyük operasyon yine halk duvarına çarptı. Yasadışı gösterilmeye çalışılan milyonları alanlara toplayan, direnişçilerin, devrimcilerin şarkılarını yapan, sevdalarını hüznünü notalara işleyen Grup Yorum’du.

Bu baskılara karşı bizler direnmeye devam edeceğiz! AKP’nin saldırılarını durduracak tek güç halkın direnişidir. Halkın içinde yer alan, halk için sanat yapan tüm enternasyonalist dostlarımızı İstanbul’a çağırıyoruz… Yakıp yıkarak, gözaltına alarak susturamadılar ama baskıyı her geçen gün arttırıyorlar katiller. Bu saldırılar karşısında tüm dostlarımızı dayanışma için çağırıyoruz.

 

Sevgi ve selamlarımızla…

Devrimci selamlarımızla…

You may also like

Comments are closed.