Uncategorized

Anti-Emperyalist Cephe: Bir Kez Daha Anti-Faşist Mücadelede Birleşelim

Tarihte bugün, tam 74 yıl önce, finans kapitalin en şovenist, en gerici ve yayılmacı terörist diktatörlüğü yenildi. Yüz binlerce insanın can kaybı, acı ve yıkım karşısında; kahramanlık ve fedakarlıkla, anti-faşist güçler, emperyalizmin yeni sömürgeleri barbarca biçimlendirme girişimine yalnızca son vermekle kalmadı; ulusal kurtuluş savaşlarını ve sömürgelerin özgürleşmesi dönemini de başlatmış oldu. Bu süreçte, dünyanın 1/3’ünün sömürü, yoksulluk, açlık, geri bıraktırılma ve şovenist baskı düzenine dayanan emperyalist sisteminden kopuşu sağlandı.

Sosyalist bloğun yıkılmasından sonra, bu zafer tersine çevrildi ve on yıl sonra, bütün özgür dünya bir kez daha emperyalist baskı sistemine uyumlu hale getirildi.

Anti-Emperyalist Cephe, 3. Enternasyonal’in anti-faşist ve anti-emperyalist geleneğini takip ediyor ve tüm ilerici güçleri bağımsızlık, ulusal kurtuluş ve baskı altında olmayan bir dünya için mücadeleye çağırıyor.

You may also like

Comments are closed.