Events

Italian Feminist Women: We are with Ayten in the Fight for Justice (En-Tr)

An online meeting was held on July 25 with representatives of Italian feminist associations and Ayten Öztürk.

Participants:
-Maura Cossutta, Secretary of the International Women’s House, with her present Angela Rongo
-Giulia Potenza: National Secretary Udì, with her present Rosanna Marcodoppido
-Ada Donno spokesperson for the International Association “Women of the Mediterranean and Women at the Gates of Europe
-Laura Minerva, Rosa Colella and Enrico Melissano for solidarity group for Turkey
-Ersilia,Carc
-Liliana Ciorra, Not Only 11 (international committee supporting the 11 prisoners from Turkey imprisoned in Greece).

First of all, the thank you text written by Ayten Öztürk to the participants was read. The text briefly mentioned: “I started a campaign for the abolition of my house arrest and the annulment of the unjust punishment against me. The campaign will be aimed at all sensitive groups in my country and around the world.

What can be done?

 • The signature text that I prepared to be presented to the Supreme Court can be signed. It’s on change.org. I share the link from time to time.
 • Statements can be made for the abolition of my house arrest and the annulment of the sentence.
 • Solidarity videos can be recorded…
 • It is possible to fax or telephone the Ministry of Interior and the Ministry of Justice of Turkey about me.
 • You can go to the Turkish embassy about this issue, with a question..
 • You can visit me. Institutions and people who may be sensitive about this issue can be visited too.
 • Anyone can do what they possibly achieve, read poetry and post it on the Internet, likewise be a song, theater show, etc..
 • Participation in the symposium on this subject can be achieved.
  I would like to thank you all in advance… I believe that we will win together and with solidarity. Long live international solidarity!”

The text read was enthusiastically received. It was discussed what should be done together to abolish Ayten Öztürk’s house arrest and to overturn the unfair sentence against her. Among the suggestions;
1- Filming a video of Ayten and organizing an information campaign for Italian women’s associations,
2- Extensive conference with EU women parliamentarians
3- Parliamentary question in the EU parliament

The translation and distribution of the necessary information materials for these proposals were discussed. The attendees of the meeting saluted Ayten’s resistance and struggle and wished to meet at the next meeting. The meeting lasted 2 hours.

***

İTALYAN FEMİNİST KADINLAR: ADALET MÜCADELESİNDE AYTEN’İN YANINDAYIZ

İtalyan feminist derneklerinin temsilcileriyle 25 Temmuz’da çevrimiçi bir toplantı yapıldı.

Katılımcılar; Uluslararası Kadınlar Evi’nden Sekreter Maura Cossutta ve Angela Rongo, UDI’den (İtalya Kadın Birliği) Ulusal Sekreter Giulia Potenza ve Rosanna Marcodoppido,
Uluslararası Dernek (Akdeniz Kadınları ve Avrupa Kapısındaki Kadınlar) sözcüsü Ada Donno, Türkiye ile Dayanışma Grubundan Laura Minerva, Rosa Colella ve Enrico Melissano, CARC’dan Ersilia ve Non Solo 11 (Sadece 11’ler Değil)- Yunanistan’da tutuklu olan Türkiyeli 11 tutsak için uluslararası destek komitesinden Liliana Ciorra.

Öncelikle Ayten Öztürk’ün katılımcılara yazdığı teşekkür metni okundu. Metinde kısaca şunlara değinildi:
“Ev hapsimin kaldırılması ve hakkımdaki haksız cezanın bozulması için kampanya başlattım. Kampanya ülkemdeki ve dünyadaki tüm duyarlı kesimlere dönük olacaktır.
Ne yapılabilir?

 • Yargıtaya verilmek üzere hazırladığım imza metnine imza atılabilir. change.org’da var. linkini ara ara paylaşıyorum.
 • Ev hapsimin kaldırılması ve cezanın bozulması için açıklamalar yapılabilir…
 • Video çekilebilir…
 • Türkiye içişleri bakanlığına ve adalet bakanlığına benimle ilgili fax çekilebilir, telefon edilebilir.
 • Türkiye elçiliğine de bu konuyla ilgili gidilebilir, soru ile..
 • Buraya ziyarete gelinebilir. Beni ziyaret edebilirler, bu konuda duyarlı olabilecek kurum ve kişiler ziyaret edilebilir.
 • Başka da herkes yapabileceği şeyleri yapabilir, şiir okuyup internette yayınlama, aynı şekilde şarkı olabilir, tiyatro vb. olabilir…
 • Bu konuda yapılacak sempozyuma katılım sağlanabilir.

Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum… Birlikte ve dayanışmayla kazanacağımıza inanıyorum. Yaşasın enternasyonalist dayanışma!

Okunan metin coşkuyla karşılandı. Ayten Öztürk’ün ev hapsinin kaldırılması ve hakkındaki haksız cezanın bozulması için birlikte neler yapılacağı üzerine konuşuldu. Öneriler arasında;

1- Ayten’in bir videosunun çekilip İtalyan kadın dernekleri için bilgilendirme kampanyası yapılması,

2- AB parlamenter kadınlarıyla büyük konferans

3- AB parlamentosunda soru önergesi…

Bu öneriler için gerekli bilgilendirme materyallerinin çevirisi ve her tarafa dağıtılması konuşuldu. Toplantıya katılanlar, Ayten’in direnişini ve mücadelesini selamlayarak, bir dahaki toplantıda buluşma dileklerinde bulundu. Toplantı 2 saat sürdü.

You may also like

Comments are closed.

More in:Events