EventsNewsStatements

OUR LONG MARCH FOR JUSTICE AND FREEDOM!

INVITATION

THE LONG MARCH FOR JUSTICE BEGINS!

We Want Fair Trial for 11 Revolutionaries from Turkey that imprisoned in Greece.

The fascism in Turkey and the US imperialism ordered and the collaborationist Greek state obeyed them.

11 Revolutionaries from Turkey were sentenced to, in total of, 333 years imprisonment without any evidence against them. The decision was made on behalf of fascism in Turkey and the US imperialism.

We will not submit this unlawfulness and injustice!

OUR LONG MARCH FOR JUSTICE AND FREEDOM for 11 revolutionary captives in Greece will commence in 27 January 2022 starting from Germany and then to Ireland, England, Belgium, France, Austria, Switzerland Italy and will end in Greece.

Revolutionaries cannot be tried or penalised under the pretext of “terrorism”. Being a revolutionary is a historical duty. The actual terrorists are imperialists and those fascist states collaborating with them.

With our long march, we will show that revolutionaries, who have undertaken the most historical and honourable duty in the world, are not alone and we will condemn imperialism and fascism that turned the world to a bloodbath, exploit the people of the world and condemn them to starvation and poverty.

We are looking forward to the utmost internationalist solidarity of our people and friends and all those oppressed-exploited people of the world who live in those mentioned countries that we will march on.

Internationalism is the greatest weapon against the imperialist bandits!

Internationalism is the blood brotherhood and sisterhood of the people!

Let’s advance the internationalist solidarity for the justice and freedom for 11 revolutionaries in Greece. Let’s support the long march.

The Committee for Justice

Turkish:

Adalet İçin Uzun Yürüyüş Başlıyor!

TÜRKIYELI 11 DEVRİMCİ TUTSAK İÇİN ADİL YARGILANMA İSTİYORUZ

Türkiye faşizmi ve ABD emperyalizmi emretti, işbirlikçi Yunan devleti tutukladı.
Bir yargılama oyununun, bir tiyatronun sonucunda 11 Türkiyeli devrimciye, hiçbir delil-kanıt olmadığı halde, 333 yıl hapis cezası verildi. Bu cezalar Türkiye faşizmi ve ABD emperyalizmi adına, onların talimatlarıyla verilmiştir.
Hukuksuzluğa-adaletsiz boyun eğmeyeceğiz!
Yunanistan’da tutsak Türkiyeli 11 devrimciye adalet ve özgürlük istemek için, 27 Ocak 2022 tarihinde Almanya’da başlayıp İngiltere, İrlanda, Belçika, Fransa, Avusturya, İsviçre İtalya ve en son Yunanistan’da bitecek olan UZUN YÜRÜYÜŞÜMÜZ BAŞLIYOR.
Devrimciler, sosyalistler siyasi kimliklerinden, düşüncelerinden dolayı “terörist” denilerek yargılanamaz, cezalandırılamaz. Devrimcilik yapmak suç değil tarihsel bir görevdir. Gerçek teröristler devrimciler değil emperyalistler ve işbirlikçi faşist iktidarlardır.
Özgürlük ve Adalet İçin Uzun Yürüyüşümüzle dünyanın en onurlu görevini yerine getiren devrimcilere sahip çıkacak; dünyayı kana bulayan, dünya halklarını sömüren, aç-yoksul bırakan, katleden emperyalizmi ve faşizmi mahkûm edeceğiz.
Uzun yürüyüşümüz boyunca uğradığımız her ülkede halkımızdan, dostlarımızdan, ezilen-sömürülen emekçi dünya haklarından en yüksek enternasyonalist dayanışma içinde olmalarını bekliyoruz.
Enternasyonalizm, emperyalist haydutlara karşı halkların en güçlü silahıdır!
Enternasyonalizm halkların kan kardeşliğidir!
Yunanistan’daki Türkiyeli 11 devrimciye adalet ve özgürlük istemek için enternasyonalist dayanışmayı ve birlikte mücadeleyi büyütelim. Uzun yürüyüşe katılalım, destek olalım!

Adalet İstiyoruz Komitesi

THE LONG MARCH FOR JUSTICE BEGINS!
WE WANT FAIR TRIAL FOR 11 REVOLUTIONARY PRISONERS FROM TURKEY!

You may also like

Comments are closed.

More in:Events