Uncategorized

Sonuç Bildirgesi

4.Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

Emperyalizm halklara saldırmaya devam ediyor. Her geçen gün direnleşen krizinin bedelini halklara ödetmeye çalışan Amerika ve AB emperyalizmi emekçilere, üretenlere ve direnenlere saldırıyor.

Ortadoğu’daki halkların topraklarına, inançlarına, zenginliklerine saldırıyor. Avrupa’daki işçi sınıfının kazanılmış haklarını gasp ediyor. Tüm dünya ezilen halklarını daha da yoksullaştırıyor, kültürel bombardımanı ile halkları yozlaştırıyor. Birbirine yabancılaştırıyor, değersizleştiriyor. Avrupa emperyalizmi ırkçılığı yaratarak enternasyonalist dayanışma ruhunu yok etmek istiyor. Emperyalizm, direnen halkları teslim almaya, M-L örgütleri teslim almaya çalışıyor.

Aydınları, sanatçıları, gazetecileri, devrimci demokratları baskı altında tutarak, eserlerine sansür uyguluyor, gerçeklerin üzerini örtüyor.

Gençliğin akademik-demokratik hakları geri alınıyor, devrimci demokratik gençlik baskılarla teslim alınmaya çalışılıyor; yozlaştırılarak kendi halkına ve haklarına yabancı hale getiriliyor. Uyuşturucusu, yoz kültürü ile genç eyinleri dumura uğratarak, üretmeyen, sorgulamayan, bencil bir nesil yaratmak istiyor.

Sosyalizme karşı, örgütlenmeye karşı, hak arama mücadelesine karşı yoğun bir baskı ve teslim alma saldırısı var. Emperyalistler, sosyalizmin devrinin kapandığını, emperyalizmin yenilmez olduğunu, her sorunun çözümünün emperyalizmde olduğu yalanı ile ulusal ve devrimci örgütleri ideolojik olarak teslim almaya çalışıyor.

Emperyalizm; demokrasi ve insan hakları götüreceği yalanlarıyla Orta Doğu’ya giriyor. Özgürlükten, demokrasiden nasibini almamış, halklarını katleden ve demokrasinin ayaklar altına alındığı ülkelerde işbirlikçi iktidarlar yaratıyor. Katliam, sömürü ve işgal ortaklığı yapıyor. Söz konusunu halklara yönelik bir saldırı olunca, sömürü ve işgal olunca IMF’si, BM’si ve NATO’suyla birleşiyor.

Guyana’da, Hindistan’da, Filipinler’de, Senegal’de, Nepal’de, Bangladeş’te, Venezuella’da, Honduras’ta, İrlanda’da, Filistin’de, Suriye, Irak’ta, Lübnan’da, Tunus’da, Libya’da…  dünyanın her yerinde gözünü kırpmadan katleden emperyalizm halklara özgürlük ve demokrasi götüremez.

Bizler dünyanın 18 ülkesinden 45 katılımcımızla; Eyüp Baş Ululslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nun dördüncüsünü gerçekleştirdik.

Bizler dil, din, ırk, kültür, renk gözetmeksizin her şekilde birleşme ve tüm dünyadaki direniş güçlerini biraraya getirme kararlılığındayız. Emperyalizme karşı tek yumruk, tek yürek ve tek ses olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz.  Dünyanın neresinde olursa olsun gerçekleşmiş her türlü saldırıyı, insan onuruna ters düşen her türlü davranışı, kan ve can bedeli kazanılmış haklarımıza yönelik her türlü ihlali; kendimize yapılmış sayıyoruz.

Dünyanın dört bir yanında emperyalizme ve faşizme karşı mücadelede tutsak düşen yoldaşlarımızı sahiplenerek dayanışma duygularımızı ileteceğiz. Emperyalizmin tüm tutsakları ve M-L örgütleri ve düşünceleri yoketme politikasını güttüğü ve ülkemizdeki tüm hapishanelere saldırarak 28 devrimciyi katlyettiği 19 Aralık’ta tutsaklarımızın sesini yankılandıracağız dünyanın dört bir yanında ve tecrit-işkence duvarlarında.

Amerikan emperyalizminin bugün tüm silahları özellikle Türkiye’deki yerel işbirlikçileri ve ardından işbirlikçe Arap yönetimlerince Suriye halkı üzerine yöneltilmiştir. Surye halkı yalnız değildir. Bugün bize düşen görev tüm dünyada emperyalizmin, işbirlikçilerinin yalanlarını ve saldırılarını teşhir etmek, Suriye halklarının anti-emperyalist duruşunun yanında olmaktır. Anti-emperyalist bilinç bugün bunu gerektirir. Suriye yönetimi emperyalizme karşı toprağını vatanını savunduğu müddetçe destekleyeceğiz. Ve bizler 6 Mayıs’ta Suriye’nin şehitlerini andığı günde onlarla birlikte olup, tüm dünyadan haykıracağız. Yaşasın Suriye halkının anti-emperyalist direnişi.

Ve yine 18 Mayıs’ta tüm dünyadan anti-emperyalist bir ses yükselecek. Emperyalizm yenilecek, direnen halklar kazanacak.

Ve diyoruz ki, emperyalizm ve onun işbirlikçi iktidarları güçlü değildir, yenilmez değildir. Asıl güçlü olan dünya halklarının ve sosyalizmin ideolojik ve tarihsel haklılığıdır. Emperyalistler dünya halklarını daha iyi sömürebilmek ve teslim alabilmek için bir araya geliyor. Biz, yani tüm dünyadaki sosyalistler, devrimciler, ilericiler, demokratik hak alma mücadelesi verenler, vatanseverler emperyalizmin teslim alma saldırısına karşı birlik olacağız. Dünya halklarının ihtiyacı olan enternasyonal birlik ve dayanışma ruhunu yaratacağız.

Ve son olarak Halkız, Haklıyız, Kazanacağız…

You may also like

Comments are closed.