Uncategorized

Stalin’in 140. Doğum Gününde “Antistalinizm ile Mücadele” Konferansına Katıldık

STALİN’NİN 140. DOĞUMGÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN ”ANTİSTALİNİZM İLE MÜCADELE BUGÜN Kİ DEVRİMLERİN TEK KOŞULUDUR”başlıklı konferansa 13,14,15 Aralık tarihlerinde Grup Yorum, Almanya Halk Cephesi ve Anti Emperyalist Cephe olarak katıldık.

Bizim dışımızda konferansa Beyaz Rusya, Rusya, Çek, Ukrayna, Moldovya, Belçika, Bulgaristan, Azerbeycan, Slovakya, Hırvatistan, Kırgızistan ve Filipin ülkeleri katıldı.

Beyaz Rusya Komünist İşçi Partisi tarafından Minsk’de düzenlenen konferansta Anti Stalinizme karşı ideolojik mücadele ve Anti Stalinistlerin yalanlarını somut bilgilerle çürütme ve bugün Stalin’in mücadelesini devam ettirmenin nasıl olması gerektiğini anlatan bir konuşma yaptık.

Konuşmamıza Türkiye’de Halk Cephesinin tüm kurumlarının, 200 üzeri tutsağımızın, gençlik örgütlenmemizin, avukatlarımızın, sanatçılarımızın ve direnen yoldaşlarımızın selamlarını ileterek başladık. Konuşmamızda burada olmamızın bizim için önemli olduğunu söyledik, çünkü Stalin devrim demek ve biz de ülkemizde devrim yapmak istiyoruz.
Avrupa’da örgütlü olduğumuzu söyleyerek, Anti-Stalinizmi özellikle avrupa solundan çok iyi tanıdığımızı ve buna karşı mücadele ettiğimizi anlattık.

Üç somut noktada Anti-Stalinizmle mücadelenin önemini anlattık. Konuşmamızda somut bilgiler vererek Moskova Yargılanmalarına, Katyn Katliamına ve Saldırganmazlık Anlaşmasına değindik.

Konuşmamızdan alıntılar;

STALİN DEMEK SOSYALİZM’DE ISRAR İNANÇ VE KARARLILIK DEMEKTİR!
STALİN DEMEK EMPERYALİZME KARŞI ZAFER DEMEKTİR, EMPERYALİZMİN YENİLGİSİ DEMEKTİR!

Tarihi bireyler yapmaz, tarih kişilerin, kahramanların eseri değildir. Tarih, sınıf mücadelelerinin tarihidir. Tarih kitlelerin eseridir. Bireyler ve kahramanlar bu çerçevede ele alınırsa, onlara gerçek değerleri verilmiş olur.

Moskava Duruşmaları halka, basına, yabancı ülke yetkililerini ve radyodan, gazeteden tüm Sovyet halkına canlı olarak ulaştırılıyordu. Kimilerinin iddia ettiği gibi en ufak bir kötü muamele olsa tutukluların tek bir iması bile emperyalist haydutların “demokrasi” çığırtkanlığına dönüşebilecekti ama olmadı. Bırakalım kötü muameleye uğramalarını, ifadelerinde bazı tutuklular görevlilere işkence ettiklerini(konuşmama, oyalama vs.) söylüyorlardı.

Herşey çok açık sürdürülmüştür. Dünyanın 17 radyosundan canlı yayınlıyorlar moskova yargılamalarını ve iddianamesi 40’a yakın dile çevrildi.

TROÇKİ, ZİNOVYEV, KAMENEV: SOVYET HALKINA VE SOVYETLER BİRLİĞİ’NE İHANET ETMİŞLERDİR!

Zinovyev’ler, Kamenev’ler, Buharin’ler ve yandaşları, bu güçlerle ve Hitler faşizmiyle, Alman emperyalizmiyle işbirliği içerisinde, Sovyet sistemini yıkmaya çalıştıkları için cezalandırıldılar. Yoksa, Stalin’in “muhalifleri” oldukları ya da farklı görüşlere sahip bulundukları için değil.

Zinovyev, Kamanev ekibine dahil olan Reingold isimli bir komplocunun ifadeleri de yaşananların ve yargılananların “muhalif” olmaktan çok ötede olduğunu iddiaların ne kadar haklı olduğunu kanıtlar niteliktedir.
İhanet, hainlik, işbirlikçilik cezasız kalamaz, kalmamalı!

KATLİAMLAR VE ZULÜM EMPERYALİZMİN İŞİDİR
EMPERYALİZMİN KATYN KATLİAMI YALANI

Emperyalistlerin ve Rusyalı işbirlikçi hainlerin, faşistlerin SSCB ve Stalin’e karşı sürdürdükleri en büyük yalan ve karalama kampanyalarından biri, belki de en büyüğüdür “Katyn(Katin) Ormanları Katliamı”.

Polonya, Sovyetler Birliği’ne sınır bir ülke. Sınırı korumak için emperyalistler Polonya ile Sovyetlerin arasını açmak istiyor. Katyn katilamı yalanı asıl olarak bu nedenle söyleniyor.

Tüm Saldırılara Rağmen Tarih İncelemeleri Gerçek Deliller Katliamı SSCB’nin Yapmadığı Belgelemiştir
Emperyalizm Ve İşbirlikçilerinin Tüm Çabaları Boşunadır…
Yalan, iftira ve Demagojiler ile Stalin ve sosyalizm karalanamaz.
Katliam yapmak milyonlarca insanı katletmek Emperyalizmin ve faşizmin işidir
Katyn Ormanı katliamı ve onlarca toplama kampı katliamları faşizmin eseridir.
Katyn Katliamı yalanını Faşizmin propaganda bakanı başlattı, emperyalizm sürdürüyor.

STALİN DEMEK EMPERYALİZME KARŞI ZAFER DEMEKTİR, EMPERYALİZMİN YENİLGİSİ DEMEKTİR!
STALİN FAŞİZME KARŞI

Stalin demek emperyalizmin yenilgisi demektir.

Stalin Faşist Almanya ile neden bir saldırmazlık antlaşması imzalamak zorunda kalmıştır? Başta İngiliz ve Fransız emperyalistleri olmak üzere bütün emperyalist devletler 1930’lar boyunca SSCB’nin Avrupa’da kollektif güvenlik antlaşması tekliflerini reddettiler ve Hitleri yatıştıralım politikası içine girdiler. Hitler Avrupayı ilhak ettiğinde, Çekoslovakyayı işgal ettiğinde ses çıkarmadılar. Bütün çabaları sonuçsuz kalan Sovyetler Birliği Almanya ile saldırmazlık antlaşmas yapmak zorunda kaldı.
Anti-Stalinizme karşı bulunduğumuz her yerde mücadele etmeye devam edeceğiz. Anti-Stalinizm ile mücadele devrim mücadelesinin bir parçasıdır. Devrimci mücadelenin en önemli ayağı ideolojik mücadeledir!

STALİN’İ REDETMEK MARKSİZMİ LENİNİZMİ REDETMEKTİR!
BUGÜN STALİNİST OLMAK SOSYALİZM İÇİN EMPERYALİZME VE FAŞİZME KARŞI SAVAŞMAKTIR!
STALİN DÜNYA HALKLARININ ÖNDERİDİR, BİZİM ÖNDERLERİMİZDENDİR!
ÖNDER STALİN’E SÖZÜMÜZDÜR; DÜNYAYI BİR KEZ DAHA TÜRKİYE’DEN SARSACAĞIZ!

Konuşmamıza bu cümlelerle bitirdik ve bir çok ülkenin konuşma yapmasına rağmen bizim konuşmamız bütün katılımcılar tarafından ilgi ve şaşkınlıkla dinlendi. Daha sonra bize düşüncelerini bildiren örgütler bu kadar somut bilgilerle konuşulmasının çok önemli olduğunu ve Sosyalizmi yaşamamamıza rağmen Stalini ve Anti Stalinizi bu şekilde anlatabilmemizi çok değerli buldular.

Ayrıca konferansta tüm katılımcıları 14-15-16 Şubat’ta Atina’da düzenleyeceğimiz Anti Emperyalist Cephenin Sempozyumuna davet ettik v ve Grup Yorum ve Halk Cephesi ile ilgili ingilizce broşürlerimizin dağıtımını yaptık.

Konferansın protokolünü ve diğer konuşmacıların hangi konularda konuşmalar yaptığını bir sonraki haberimizde paylaşacağız.

Halkın Sesi TV/Radyo

You may also like

Comments are closed.