Uncategorized

1.Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Çağrısı

EMPERYALİZME KARŞI TÜM DÜNYA HALKLARINI  BİRLİKTE MÜCADELEYE ÇAĞIRIYORUZ

Merhaba!

Halk Cephesi;

Türkiye topraklarında demokratik mücadelenin gelişmesini sağlayan, şiddetin sorumlusunun emperyalizm ve oligarşi olduğu gerçeğinden hareketle mücadelesini yasallıkla sınırlamayan, meşruluğu temel alan; bu konuda pek çok bedel ödeyen ve ödemeye de devam eden otuz sekiz yıllık bir tarihe sahiptir.

Halk Cephesi;

1970’li yıllardan bu yana Mahir Çayan’ın öncülüğü ve önderliğiyle  başlayan anti emperyalist, anti oligarşik devrim mücadelesinin ülkemizdeki temsilcisi olma misyonuna ve onuruna sahiptir.

Halk Cephesi;

Bağımsız, demokratik ve sosyalist Türkiye’yi hedefleyen mücadele anlayışıyla  emperyalizme ve oligarşiye karşı  mücadeleyi birlikte ele alma  özelliğine sahiptir.

Halk Cephesi’nin miras olarak yüklendiği tarih ve sürdürdüğü mücadele emperyalizme karşı mücadele tarihidir.

Emperyalizmin ve oligarşinin hapishanelerde teslim alma politikasına karşı siyasi tutsak misyonunu 1984’de Ölüm Orucu’nda  verilen şehitler pahasına kazanmıştır. Devrimci tutsakları öğütme makinesi olarak kullanılmaya çalışılan hapishaneleri devrimin okullarına çevirmiş; tutsak düşen ama teslim alınamayan bir tarih yaratmıştır. Yıllara yayılan direnişlerde Halk Cephesi hapishanelerde kahramanlığın kitleselleştiği  ve halklaştığı bir çizgiyle gelenek  yaratmıştır.

Halk Cephesi;

Emperyalizm ve siyonizm tarafından acı çektirilen halkların yanında olmuş, yapılan saldırıları  kendi halklarına saldırı olarak kabul etmiş; yasal ve meşru eylemleriyle  kendi cephesinden halkların düşmanlarına cevap vermiştir.

Siyonist İsrail saldırılarına karşı Fililistin halkıyla dayanışma içinde olmuş,Türkiye oligarşisinin siyonist İsrail’le gizli-açık işbirliğini teşhir etmiştir.

Ülkemiz topraklarında siyonist İsrail Başkonsolosu  Efraim Elrom’a hakettiği cezayı veren bir tarihi sahiplenir.

ABD Büyükelçisi Commer’in arabasını yakan geleneğin savunucudur.

Halk Cephesi halkların düşmanı  emperyalizme ait  6. Filoyu ülkemizde denize döken tarihten güç almıştır.

1991 yılında ABD’nin Körfez Krizi  adıyla Ortadoğu halklarına yönelik düzenlediği saldırıyı, meşru ve fiili eylemleriyle kampanyaya dönüştürmüş ve Ortadoğu halklarının yanında olduğunu emperyalist kuruluşları hedef alarak göstermiştir.

Yine 2003 yılında Amerika’nın Irak’a yönelik emperyalist saldırganlığına karşı   aralarında iki arkadaşımızın  da bulunduğu canlı kalkanları  Ortadoğu halklarıyla dayanışmak amacıyla Irak’a göndermiş; yürüttüğü çeşitli kampanya ve çalışmalarla ülkemiz muhalefetini örgütleyerek   “Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu”nun kurulmasına öncülük etmiş ve bu birlikle beraber  pek çok eylem düzenlemiştir.

Dünyanın çeşitli ülkelerinde; Lübnan, Ürdün, Kenya, Mısır, Avusturya, Almanya, Yünanistan, İtalya ve Brezilya’da düzenlenen  toplantılarda Halk Cephesi’nin mücadele tarihini anlatmış ve emperyalizme karşı verdiği mücadele deneyimini diğer dost ülke devrimcileriyle paylaşma fırsatı bulmuştur.

Anti emperyalist  bilinçle tüm ezilen halkların baş düşmanının ABD olduğu düşüncesiyle  2008 yılında “Ortak Düşman Amerikadır” kampanyası düzenlemiş,ülkemizin pek çok şehrinde ve yurtdışında bu kampanyayla halklarımıza bilinç taşımıştır.

Emperyalizmin ezilen halkların  boğazını sıkmak için kullandığı IMF ve Dünya Bankası  kurumlarını ülkemizde istemediğini, 2009 yılında onların ülkemizde hakettikleri şekilde düşman olarak karşılanacağını ilan eden  IMF ve Dünya Bankası Karşıtı Birlik’in içinde yeralmış ve yönlendirmiştir.

Halk Cephesi;

Anti emperyalist mücadeleye verdiği önemle Türkiye oligarşisinin hedefi olmak durumunda kalmış, altı yüze yakın şehit ve yüzlerce gazi ile bedel ödemiş ancak kararlılığından bedellere rağmen hiçbir şey kaybetmemiştir.

Kısaca özetlemeye çalıştığımız tarihiyle Halk Cephesi;

Diğer ülkelerdeki halkların ve onların öncülüğünü yapan örgütlenmelerin emperyalizme karşı verdiği mücadele deneyimlerinden yararlanmak,  anti emperyalist  mücadele konusunda uluslararası bir birlik yakalamak düşüncesindedir.

Böyle bir deneyimin  paylaşılmasının ve yaratılacak ortaklığın emperyalizm karşısında önemli bir güç olacağı inancını taşımaktadır.

Bu amaçla,  Halk Cephesi’nin düzenleyeceği  “Emperyalist Saldırganlığa Karşı  Halkların Birliği”  başlıklı sempozyumda  emperyalizme karşı mücadele deneyimlerinizi  paylaşmak için sizi de aramızda görmekten mutlu olacağız.

Sempozyum  4-5-6 Aralık 2009 tarihlerinde  İstanbul’da yapılacaktır.

Sempozyum program akışı  aşağıda verilmiştir.

 EMPERYALİZME KARŞI HALKLARIN BİRLİĞİ SEMPOZYUMU PROGRAMI:

Sempozyum  4-5-6 Aralık 2009 tarihlerinde  İstanbul’da yapılacaktır.

Sempozyumun programı  şöyledir:

Birinci gün (4 Aralık Cuma):

10:00-12:00:  kayıt

11:00: Çay ve kurabiye

12:00-13:30: yemek arası

14:00: Saygı duruşu ve Ülkemizdeki anti emperyalist mücadeleyi anlatan sinevizyon gösterimi

14:30:  Sempozyum açılış konuşması (Halk Cephesi Temsilcisi)

15:00-18:00 : Konuk konuşmacılar:

– DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları  Konfederasyonu)

– DMH (Devrimci Memur Hareketi)

– KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları  Konfederasyonu)

-TMMOB-İKK (Türkiye Mimar Mühendisler Odaları Birliği-İstanbul İl Koordinasyon Kurulu)

– Dev-Genç

– Grup Yorum

– Metin Yeğin (Araştırmacı-yazar-yönetmen)

İkinci gün (5 Aralık Cumartesi):

10:00-12:00: birinci oturum:

– Ortadoğu’da emperyalist ve siyonist saldırılar işgaller nasıl gelişti.

–  Ortadoğu da anti emperyalist mücadele tarihi.

– Ortadoğu’daki direniş örgütleri arasındaki birlik ,

12:00-12:30: Çay ve ikram

12:30-14:30:ikinci oturum:

–  Filistin… Irak…Lübnan direnişlerinde anti emperyalist bilinç….

–  Irak direnişinde gelinen aşama. Irak direnişini sahiplenmek Ortadoğu halklarını sahiplenmektir.

–  Emperyalizmin BOP’ine karşı nasıl bir mücadele hattı örülmelidir.

14:30-16:00: öğle yemeği arası

16:00-18:00: Üçüncü  oturum:

–  Filistin direnişi ve enternasyonalizm.

–  Filistin’de yaşanan iç sorun nasıl aşılmalıdır.

–  Direnişçi örgütlerin birliği nasıl sağlanabilir.

 

 Üçüncü gün(6 Aralık Pazar):

10:00-12:00: birinci oturum:

– Latin Amerika Direniş  tarihi

– Emperyalizme karşı mücadele de Latin Amerika’nın yeri.

12:00-12:30: çay ve ikram

12:30-14:30: ikinci oturum :

– Tüm dünyada emperyalizme karşı verilen sınıfsal ve ulusal mücadeleler hakkında tartışma.

14:30-16:00:yemek arası

16:00-18:00:üçüncü  oturum:

-Emperyalizme karşı ortak mücadeleyi nasıl yaratacağız? Anti emperyalist bir cepheyi nasıl kurabiliriz.

18:00-18:30: çay  arası

18:30-19:30: sonuç deklerasyonu

19:30-22:00 konser

-Grup yorum

– Suavi

– Uluslararası anti emperyalist sanatçılar

Sempozyumumuza katılımınızı  bekliyor, hangi oturumlarda konuşmak istediğinizi bildirmenizi rica ediyoruz. Saygılarımızla.

Halk Cephesi- Türkiye

 

You may also like

Comments are closed.