Uncategorized

Birinci Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

“EYÜP BAŞ” ANISINA DÜZENLENEN

Birinci Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği

Uluslararası Sempozyum Sonuç Bildirgesi (2009)

Türkiye devrimci,  sol hareketlerinin  birleşmesi  ve ortak mücadele yürütmesi konusunda büyük emeği geçen, hayatının son yıllarında da emperyalizme karşı  dünya çapında   yürütülecek  mücadelenin adımlarının atılması konusunda çalışmalar yapan  Eyüp Baş hatırlanacağı gibi  9 Kasım’da  şehit düşmüştü.

Ezilen halkların ortak mücadelesine sunduğu değerli katkılardan dolayı 4-5-6 Aralık tarihinde yapılan sempozyuma Eyüp Baş’ın adı verilmiş, sempozyum O’na ithaf edilmişti.

Sempozyum sonrasında biraraya gelen katılımcıların ortaya koyduğu sonuç deklerasyonu pek çok önemli adımları barındırıyor. Sonuç deklerasyonu şöyle:

SONUÇ DEKLERASYONU METNİ:

Tarih: 4-5-6 Aralık 2009

Türkiye’deki Halk Cephesinin girişimi ve davetiyle İstanbul’da Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyum’u toplandı. Solcu, komünist, vatansever, İslami bir çok parti, forum ve hareketler ile bazı sanatçılar ve sosyalistler katıldı. Toplantıya katılanlar üç gün boyunca sempozyumun gündeme aldığı konuların bir çok farklı yönlerine değindiler ve şu sonuçlara ulaştılar;

Bir; Sempozyum, şehit devrimci yoldaş Eyüp Baş’ın mücadeleci ruhu nezdinde emperyalizme ve siyonizme karşı savaşırken düşen tüm şehitleri selamlar. Emperyalist, siyonist saldırılara ve gerici, baskıcı iktidarlara karşı savaşan bütün halkları selamlar.

İki; Sempozyum, Filistin, Irak, Lübnan, Kolombiya ve işgal altında bulunan tüm ülkelerde işgale karşı halkların direnişini bir hak olarak görür.  Sempozyum, direniş kültürünün her türünün ve her alanda yayılmasının ve tüm olanaklarla desteklenmesinin gerekliliğine vurgu yapar.

Üç; Tüm hapishane ve tutukevlerindeki tüm tutsakların, tutukluların  ve devrimcilerin derhal serbest bırakılmasını talep eder. Onlar hakkında açılan haksız davaların düşürülmesini talep eder. En sısradan insan haklarının bile açık bir ihlali anlamına gelen tecritin bitirilmesini talep eder.

Dört; Sempozyum, emperyalizmin halklara karşı kullandığı tüm mazeret ve bahaneleri ve direnişi terör diye adlandırmasını kınar. Bunu yasalaştıran tüm kanunların iptal edilmesini talep eder. Emperyalizme karşı savaşan güçlere ve kişilere karşı onun oluşturduğu kara listelerin iptal edilmesini talep eder, terörün asıl kaynağının emperyalizm olduğunu vurgular.

Beş; sempozyum, dünyaya yayılan emperyalist üsleri kınar. Bulundukları ülkelerin egemenliğinin açık bir ihlali sayar ve üslerin kapatılması çağrısı yapar.

Altı; Sempozyum, emperyalizme ve siyonizme karşı durmanın her ülkede bütün anti-emperyalist güçleri ve kişileri kapsayacak platformlar inşasıyla mümkün olacağını; harekete geçmek için bir  çalışma planı konmasını zorunlu görmektedir. Bu platformlar kendi aralarında koordineli çalışacaktır.

Yedi; Sempozyum, Gazze’ye uygulanan ablukayı kınar. Derhal sona erderilmesini talep eder. Başta Kudüs olmak üzere her türlü yerleşimciliğin ve göç ettirmenin sona erderilmesini talep eder. Siyonist varlığa karşı diplomatik, ekonomik, kültürel ve akademik boykot çağrısı yapar. Özellikle Siyonist komutanlar olmak üzere savaş suçlularının ilgili uluslararası mahkemelere verilmesinin zorunluluğunu vurgular.

Sekiz; Sempozyum, Filistinli ulusal ve islami örgütleri, ulusal bölünmüşlüğü bitirmek için ulusal anlayış belgesine dayanan diyaloga davet eder.

Dokuz; Sempozyum, 3 FARC üyesinin Amerikan güçlerince kaçırılmasını kınar. Hem onların hem de 5 Kübalı’nın Amerikan hapishanelerinden salıverilmesi çağrısı yapar.

Sempozyum, anti-emperyalist Bolivarcı Kıta Koordinasyonu’nu selamlar.

On; Sempozyum, Ortadoğu, Avrupa ve Latin Amerika’dan temsilcilerin olacağı bir komitenin kuruluşunu ilan eder. Komite bütün kıtaları kapsayacak şekilde genişletilecektir. Komitenin görevi, Sempozyum kararlarının uygulanmasını takip etmektir.

Onbir; Sempozyum, Halk Cephesi’ne Sempozyuma ev sahipliği yaptığı için teşekkür eder. Halk Cephesi, Sempozyumun her yıl yapılmasına çalışacaktır.  Emperyalizme ve işbirlikçisi iktidarlara karşı tüm mücadelelerinde Halk Cephesi’ne başarılar diler.

6-12-2009

Katılımcılar;

 • Halk Cephesi (Türkiye)
 • Lübnan Komünist Partisi
 • Hizbullah (Lübnan)
 • Filistin Halk Kurtuluş Cephesi
 • Filistin’in Kurtuluşu İçin Demokratik Cephe
 • İsrail’le İlişkieri Doğallaştırmaya Karşı Mücadele Forumu (Ürdün)
 • Bolivarcı Kıta Hareketi
 • Venezüella Komünist Partisi
 • Radikal İşçi Cephesi (Yunanistan)
 • Yeni Solcu Akım (Yunanistan)
 • Dünya Sosyal Forumu (Temsilci)
 • İfade Ve Örgütlenme Özgürlüğü Komitesi (Belçika)
 • 23 Eylül Hareketi (Bulgaristan)
 • Şehit Aileleri (Filistin)
 • Demokratik Direniş Cephesi (Honduras)

Ayrıca bir çok ülkeden sanatçı ve  sosyalistler katıldı.

 

You may also like

Comments are closed.