Uncategorized

4. Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu Çağrısı

Bu sene 4.sü düzenlenen Eyüp Baş Uluslararası Emperyalist Saldırganlığa Karşı Halkların Birliği Sempozyumu’nu 14-20 Nisan 2013 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağız. Emperyalizmin politikalarına karşı devrimci demokrat kurum ve örgütlerin birliğini sağlamak; emperyalizmin saldırganlığına karşı mücadele yollarını geliştirmek için düzenlediğimiz bu sempozyumda sizi de aramızda görmek istiyoruz.

Dünya halklarının baş ve ortak düşmanı emperyalistler halklarının emeğini, kültürünü, yer altı yer üstü zenginliklerini sömürmek ve daha fazla kâr elde etmek için NATO’su, BM’si, IMF’siyle bir bütün olarak saldırıyor.

Emperyalistler saldırıyor. İşçilere saldırıyor, Ortadoğu’daki halkların topraklarına, inançlarına, zenginliklerine saldırıyor. Avrupa’daki isçi sınıfının kazanılmış haklarını gasp ediyor. Tüm dünya ezilen halklarını daha da yoksullaştırıyor, kültürel bombardımanı ile halkları yozlaştırıyor. Birbirine yabancılaştırıyor, değersizleştiriyor. Avrupa emperyalizmi ırkçılığı yaratarak enternasyonalist dayanışma ruhunu yok etmek istiyor. Emperyalizm, direnen halkları teslim almaya, M-L örgütleri teslim almaya çalışıyor.

Aydınları, sanatçıları, gazetecileri, devrimci demokratları baskı altında tutarak, eserlerine sansür uyguluyor, gerçeklerin üzerini örtüyorlar.

Gençliğin akademik-demokratik hakları geri alınıyor, devrimci demokratik gençlik baskılarla teslim alınmaya çalışılıyor; gençlik ise yozlaştırılarak kendi halkına ve haklarına yabancı hale getiriliyor.

Sosyalizme karşı, örgütlenmeye karşı, hak arama mücadelesine karşı yoğun bir baskı ve teslim alma saldırısı var. Emperyalistler, sosyalizmin devrinin kapandığını, emperyalizmin yenilmez olduğunu, her sorunun çözümünün emperyalizmde olduğu yalanı ile ulusal ve devrimci örgütleri ideolojik olarak teslim almaya çalışıyor.

Tüm bu sömürü, baskı ve hak gasplarına karşı yaptığımız sempozyumumuzda, emperyalizme direnen halkların deneylerini bir araya getirmek istiyoruz. Deneylerimizi ve gücümüzü birleştirmek; emperyalizme karşı mücadeleyi birlikte yükseltmek için sizi de aramızda görmek isteriz…

Devrimci selamlarımızla…

Program

Sempozyum 14 Nisan – 21 Nisan tarihleri arasında Türkiye, İstanbul, Çayan Mahallesi’nde yapılacaktır.
Sempozyum, 14 Nisan günü yapılacak Grup Yorum’un Bağımsız Türkiye konseri ile başlayacaktır.
21 Nisan günü ABD konsolosluğu önünde yapılacak ortak eylemle bitirilecektir.

Sempozyumun ana başlıkları:

1- Emperyalist saldırganlık ve anti-emperyalist mücadele
– Orta Doğu ülkelerinde, Suriye ve Filistin’deki saldırılarla emperyalizmin amacı ve buna karşı bize düşen görevler
– Sosyalizme, devrimcilere karşı ideolojik teslim alma saldırısı ve bizim cevabımız ne olmalı?
– Emperyalizmin devrimci-sosyalist basına, medyaya yönelik sansürü, baskısı ve bu baskıyı biz nasıl kıracağız?
– Emperyalizmin yalan ve demagoji saldırısına nasıl cevap vereceğiz?

2- Dünyadaki Ekonomik Krizin Sorumlusu Emperyalizmdir? Bizim tavrımız ne olmalı?
– Yunanistan, İspanya ve diğer yeni sömürge ülkelerdeki ekonomik krizin nedenleri nedir? Bu krizlere karşı ezilen dünya halklarına düşen görevler nelerdir?
– İşsizlik ve işsizliğe karşı sendikal mücadelenin önemi
– Gasp edilen haklarımız ve bunlar için mücadele deneyimleri, yolları (Eğitim, Sağlık, Çevre, Gecekondu Yıkımları…)

3- Hapishaneler ve tecrit politikası
– Dünyadaki siyasi tutsaklarla dayanışmayı örgütlemeliyiz
– Tecride karşı mücadele deneyimleri ve alınan sonuçlar
– Siyasi tutsaklık geleneği, ödenen bedeller, yaratılan gelenekler’
– Emperyalizmin hapishaneler politikası nedir, hapishanelerde nasıl direneceğiz? (İsrail hapishaneleri, Guantanamo, Ebu Gureyb’ RAF, IRA, Bask, TAYAD, Kübalı Beşler’)

4- Emperyalizmin yoz kültürüne karşı mücadele
– Enternasyonalist Sanat Cephesi oluşturma görevi
– Emperyalizm ve işbirlikçilerinin halklara yönelik saldırıları karşısında yazarlar, gazeteciler, sanatçılar ve aydınların görev ve sorumlulukları nelerdir?

5- Emperyalizme karşı gençlik mücadelesi ve örgütlenmesi
– Emperyalizmin yozlaştırma saldırısına karşı gençliğe düşen görevler nelerdir?
– Parasız eğitim ve akademik-demokratik mücadeleyi nasıl ortaklaştırabiliriz?

    NOTLAR:
Yol ve barınma ile ilgili olarak bizimle irtibata geçiniz…
Katılımcılar, konuşma yapmak istedikleri konu başlıklarını önceden bildirmelidir.
Sempozyum açılış ve kapanışında kendi standlarınızı kurabilirsiniz. Kendi ülkenizi tanıtan, sunmak istediğiniz tüm materyalleri getirebilirsiniz.
Sempozyumumuza izleyici olarak da katılabilirsiniz…

 

 

You may also like

Comments are closed.