Uncategorized

Eyüp Baş kimdir?

eyupbasEYÜP BAŞ ÖZGEÇMİŞİ

Eyüp Baş yoldaşımız 1968’de Ankara’da doğdu. Aslen Gümüşhane’lidir.

Yoksul bir ailenin çocuğudur. Lise yıllarında okulu terketti. Emeğin ve sömürünün ne olduğunu yaşayarak, çolışarak gördü, öğrendi. Su ve kalorifer tesisatçısıydı. Fabrikalarada, çeşitli tesislerde, inşaatlarda çalıştı, kahvehane işletti.

Oligarşinin devrimci tutsakları, açlık grevlerine, ölüm oruçlarına zorlayan politikaları… işkenceler… 19 Aralık vahşeti… yaralanmalar… F tipi hapishaneleri tecrit hücreleri ve hastalıklar… 12 yıllık tutsaklık yaşantısı boyunca dört duvar arasında bu gerçeklerle yüzyüze kaldı.

2004 yılında tahliye oldu ve bir süre sonra devrimci, demokrat, ilerici vatansever güçlerin birliğini sağlamak için yürüttüğümüz çalışmalar içinde yer aldı. Bu görevi başarıyla yerine getirdi. Devrimci görüşleri savunmakta ilkeli, ısrarlı ve kararlı bir devrimciydi.

Kavgacıydı, direngendi, sapmalara, çarpıklıklara karşı uzlaşmazdı. Bütün bu niteliklere sahip olarak tüm solun birliğini sağlamak için azami fedakarlığı, esnekliği, emeği gösterendi.

Ortadoğu, Avrupa ve dünya çapında çeşitli eylemlerin, birlikteliklerin oluşturulmasında görevler üstlendi. Emperyalizme karşı halkların birliğini hedefleyen enternasyonalist politikamızı hayata geçirdi. Aldığı görev çerçevesinde Türkiye solunun ve dünya halklarının birlikte mücadelesine sunduğu mütevazi katkıları unutulmayacak.

You may also like

Comments are closed.