Uncategorized

Musa Aşoğlu Nerede? Musa Aşoğlu’nun Başına Gelebilecek Her Şeyin Sorumlusu Emperyalistlerdir!

resimEmperyalizm devrimcileri hedef göstererek, yakalayanlara ödül vaatlerinde bulunarak devrimcileri katletmeye, tutsak etmeye, halkları umutsuz bırakmaya çalışıyor. Ve bu amaçta birleşen bütün emperyalist ülkeler ve onların işbirlikçileri yaptıkları operasyonla 2 Aralık günü gece saatlerinde Musa Aşoğlu’nu gözaltına aldılar.

ABD emperyalizmi 2014 yılında DHKP-C lideri olduğunu ileri sürerek Musa Aşoğlu ve 2 devrimciyi yakalayanlara 3 Milyon Dolar ödül verileceğini “Adalet için Ödül” diye duyurmuştu. ABD emperyalizmi tüm dünyada kafa avcılığına başlamış ve terörle mücadele adı altında devrimcileri Ortaçağ yöntemleriyle “köşeye sıkıştırmaya” çalıştı. Ancak IŞİD, El-Nusra gibi çetelere her türlü desteği sağlayarak dünya halklarını ölüme, açlığa mahkum edenler bu ilanlarında halktan yana destek görmemiştir.

Emperyalistler türlü yalan ve demogojilerle halkların devrimci örgütlere olan güvenini yıkmaya, devrimcileri halk nezdinde suçlu göstermeye çalışmışlardır. Başlarına ödül koyulan devrimcileri halkın içinde gezemez hale getirmek için vermeyecekleri para, ödül yoktur. Ancak devrimcileri tüm çabalarına rağmen halktan koparamazlar, ödül vaatleriyle devrimcileri katlettiremezler.

Ancak biz biliyoruz ki emperyalistler halkı sömürmek için önlerinde tek engel olan devrimcileri katletmekten, işkenceden vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler! Musa Aşoğlu Almanya devleti tarafından gözaltına alınmıştır ve 3 Aralık saat 13.00dan beri kendisinden haber alınamıyor!

Emperyalizmin yoldaşımızı, dünya halklarının özgürlüğü için yıllarını Marxist-Leninist mücadeleye adamış Musa Aşoğlu’nu kaçırmasına ya da işkence yapmasına izin vermeyelim!

Emperyalistlerin devrimcileri katletme, kaçırma politikalarına karşı birleşelim.

Emperyalizm liderleri tecrit ederek, teslim almaya çalışarak örgütleri bitirmeye, halktaki moral ve motivasyonu yok etmeye çalışıyor. Ancak hesapları tutmayacak, hiçbir devrimciyi teslim alamayacaklar!

Tüm halklara ve örgütlere çağrımızdır, Alman Konsolosluklarını arayalım, defalarca soralım, “Musa Aşoğlu nerede?” diye.

Ödül ve kaçırma politikalarıyla devrimcileri teslim almaya çalışanlardan hesap soracağız.

Musa Aşoğlu Nerede?

Emperyalizmin Koyduğu Para Ödüllerini Tanımıyoruz!

Emperyalizm Yenilecek Direnen Halklar Kazanacak!

Emperyalizmin Kurbanı Değil, Celladı Olacağız!

Halk Cephesi – Uluslararası İlişkiler Komitesi

You may also like

Comments are closed.