Uncategorized

Support Action For Death Fast Resisters In Front Of Consulate Of Turkey In Brussels

Support Action For Death Fast Resisters In Front Of Consulate Of Turkey In Brussels

In accordance with the solidarity action programme proposed by the People’s Front in Europe, T.C. we were in front of the consulate of the Republic of Turkey.

On July 9, as in many other parts of Europe, we were in front of the representation for AKP tyranny in Brussels.

People’s lawyers Aytaç Ünsal and Ebru Timtik, and revolutionary prisoners Özgür Karakaya and Didem Akman are melting away drop by drop. Yet they become giants as their bodies decline physically and every gram they lose with their hunger increases the desperation of fascism.

For more than 14 months, the honourable people of our country resist and sacrifice.

We carry their voices to those who live in the foreign countries where we live. We try to make their voices heard and show them to those who do not yet see.

We will continue to defend them against the immorality and arbitrariness of AKP fascism, and to embrace them.

With our slogans in our action on Thursday (July 9)

We were in front of the Brussels consulate with the fighting songs of Grup Yorum.

We will continue to lay claim to them.

Ebru Timtik and Aytaç Ünsal are our honour

Özgür Karakaya and Didem Akman are our honour

Committee For Solidarity With Resistance

 

*-*-*-*-*-

Brüksel’de T.C Konsolosluğu Önünde Ölüm Orucu Direnişçilerine Destek Eylemi

Avrupa Halk Cephesi’nin sahiplenme için önerdiği eylem programına uygun olarak Belçika’nın başkenti Brüksel’de T.C. konsolosluğunun önündeydik.

9 temmuz günü Avrupa’nın bir çok yerinde olduğu gibi Brüsel’de de AKP zulmünün temsilciliğinin önündeydik.

Halkın avukatları Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik, devrimci tutsaklar Özgür Karakaya ve Didem Akman damla damla eriyor. Bedenleri küçüldükçe devleşiyor, açlıklarıyla her kaybettikleri gram faşizmin çaresizliğini büyütüyor.

Adalet için 14 ayı aşkındır bu ülkemizin onurlu halk çocukları direniyor, can feda ediyor.

Bizler de yaşadığımız gurbet ellerde onların sesini alanlara taşıyoruz. Onların sesini duymayanlara duyurmaya, görmeyenlere göstermeye çalışıyoruz.

Onları, AKP faşizminin ahlaksızlığına, keyfiliğine karşı savunmaya onları sahiplenmeye ve sahiplenilmesini sağlamaya devam edeceğiz.

Perşembe günü yaptığımız eylemde sloganlarımızla, Grup Yorum’un kavga türküleri ile Brüksel konsolosluğunun önündeydik.

Onları sahiplenmeye devam edeceğiz.

Ebru Timtik  Aytaç Ünsal onurumuzdur

Özgür Karakaya Didem Akman onurumuzdur

Direnişlerle Dayanışma Komitesi

You may also like

Comments are closed.